Forebyggende hjemmebesøg

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 75 år.
 • Bor alene i deres fyldte 70.år.
 • Fyldt 65 år og have svært ved at håndtere hverdagen.
 • Omfatter ikke borgere, der allerede modtager personlig og praktisk hjælp.
Koncept ikon

Koncept

I følge Servicelovens §79a skal alle ældre, der er fyldt 75 år, 80 år og +82 år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. 

Dette gælder også alle, der bor alene i deres fyldte 70 år.

Besøget er frivilligt og handler om at fremme tryghed og trivsel i hverdagen.

Samtalen tager udgangspunkt i borgerens liv og de udfordringer, der eventuelt måtte være i forhold til:

 • At bevare et godt helbred.
 • Aktivitetstilbud, der findes i Aalborg Kommune.
 • Tanker om fremtiden.
 • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre.  
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Fra du fylder 75 år og til du bliver 76 år, vil du modtage et brev med tilbud om et hjemmebesøg.
 • Når du er fyldt 80 år, får du tilbudt et besøg igen, og når du er fyldt 82 år, får du tilbud et besøg hver år.
 • Hvis du mister din ægtefælle, får du tilbudt et besøg.
 • Du kan også selv henvende dig, hvis du har behov for et besøg.
 • Besøget foregår i dit hjem, og der er afsat ca. 1 time.
 • Besøget er gratis og forpligter ikke.
 • Bemærk: Tilbuddet gælder ikke, hvis du i forvejen modtager både person pleje og praktisk hjælp.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patienten tilbydes besøg i deres fyldte 75 år
 • Patienten tilbydes besøg i deres fyldte 80 år.
 • Patienten tilbydes besøg årligt fra deres fyldte 82 år.
 • Patienten tilbydes besøg, hvis de bor alene i deres fyldte 70 år.
 • Patienten eller pårørende kan selv henvende sig.

Aalborg Sundhedscenter
Telefon: 9931 3458

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 01.05.2021.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Indsatsen foregår i eget hjem