Forebyggende hjemmebesøg

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 75 år.
 • Bor alene i deres fyldte 70.år.
 • Fyldt 65 år og have svært ved at håndtere hverdagen.
 • Omfatter ikke borgere, der allerede modtager personlig og praktisk hjælp.
Koncept ikon

Koncept

Alle ældre, der er fyldt 75 år skal jf. Serviceloven §79a tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.

Besøget er frivilligt og handler om at fremme tryghed og trivsel i hverdagen.

Samtalen tager udgangspunkt i borgerens liv og de udfordringer, der eventuelt måtte være i forhold til:

 • At bevare et godt helbred.
 • Aktivitetstilbud, der findes i Aalborg Kommune.
 • Tanker om fremtiden.
 • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre.  
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Fra du fylder 75 år og til du bliver 76 år, vil du modtage et brev med forslag til dato for et hjemmebesøg.
 • Er du fyldt 80 år, får du tilbudt et besøg hvert år.
 • Du kan også selv henvende dig, hvis du har behov for et besøg.
 • Besøget foregår i dit hjem, og der er afsat ca. 1 time.
 • Besøget er gratis og forpligter ikke.
 • Bemærk: Tilbuddet gælder ikke, hvis du i forvejen modtager både person pleje og praktisk hjælp.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patienten tilbydes besøg i deres fyldte 75 år
 • Patienten tilbydes besøg, hvis de bor alene i deres fyldte 70.år.

Aalborg Sundhedscenter
Teglgårds Plads 1
9000 Aalborg
Telefon: 9931 3458

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 01.05.2020.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Indsatsen foregår i eget hjem