Møder og referater

Aalborg Kommune og de praktiserende læger har flere samarbejdsfora, som er med til at sikre god dialog og forståelse. 

Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU)

 • Fire gange om året.
 • Formålet er at styrke dialog og samarbejde samt sikre, at indsatsområder i landsoverenskomsten, forløbsprogrammer og sundhedsaftaler implementeres succesfuldt.

PLO-Aalborg

 • Helle Skou, formand, praktiserende læge, Lægerne Nibe
 • Mette Bolvig Poulsen, næstformand, praktiserende læge, Lægerne Kennedy Arkaden
 • Christa Blåsvær, praktiserende læge, Lægerne Sauers Plads
 • Christine Houe, praktiserende læge, Lægeklinikken Sulsted
 • Dennis Staahltoft, praktiserende læge, Nytorv Lægeklinik
 • Jakob Klitkou, praktiserende læge, Læge- og Sundhedshuset Storvorde.

Socialmedicinsk Enhed

 • Marianne Rudbeck, ledende overlæge

Aalborg Kommune

 • Bente Graversen, formand for udvalget, direktør Sundheds- og Kulturforvaltningen
 • Annette Secher, Ældre- og Sundhedschef, (ÆH)
 • Charlotte Houmøller Sprøgel, sekretariatschef Jobcenter Aalborg, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, (FB)
 • TinaMaria Larsen, Centerleder Børne- og Familieafdelingen (FB)
 • Kamilla Ingemann Beith, praktiserende læge og kommunal praksiskonsulent
 • Pernille Smalbro Hylleberg, praktiserende læge og praksiskonsulent
 • 2 vacante pladser.

KLU-sekretariat

 • Lars Lund, SUN
 • Karen Jacobsen, FB
 • Bodil Margrethe Nielsen , ÆH
 • Kirsten Damgaard.

Referat inklusiv bilag

 • Medicinhåndtering i Handicapafdelingen v. chefkonsulent Lisbet Trap-Jensen Torp.
 • Dosisdispenseret medici og behandlerfarmaceuter ved Ældre- og Sundhedschef Annette Secher.
 • Status på stresstilbuddet Åben og Rolig v. Betina Bisp Jensen, leder af Center for Mental Sundhed.
 • Orientering fra Beskæftigelsesudvalget om Rigsrevisionens rapport Forløbet for flygtninge med traumer ved Charlotte Sprøgel.

Referat inklusiv bilag

 • Bilag: Udbredelse af Klar til samtalen og den sidste tid

Referat inklusiv bilag

 • Første år med Sundhedstilbud.aalborg.dk
 • Fremtiden kalder på APN-uddannelsen
 • Rehabiliteringsforløb i Sygeplejen

Referat inklusiv bilag 27. februar 2020

 1. Ajourføring af forretningsordenen for Kommunalt Lægelig Udvalg.
 2. De kommunale praksiskonsulenter, status og opgaver.

 3. 3.a. Samarbejdet mellem de alment praktiserende læger og familiegrupperne i Aalborg Kommune.
  3.b. Orientering om ”Børneliv i sund balance”.
  3.c. Status på samarbejdet og kommunikationen mellem almen praksis og sundhedsplejen:
  3.d. 4 års sundhedscheck i dagtilbud ved sundhedsplejerske.
 4. Evt.


Dialogmøder

 • To gange om året. 
 • Sætter emner af fælles interesse til debat og drøftelse blandt praktiserende læger og praksispersonale samt ledere og medarbejdere fra relevante området i kommunen.

Dialogmøde på Aalborg Sundhedscenter for læger og praksispersonale

Samarbejde om at give patienten det bedste forløb var i fokus, da 75 læger og praksispersonaler mødte op til årets første dialogmøde Sundhedscentret. Med spørgsmål som ”hvornår og hvem henviser I” og ”hvor og hvordan finder I de rigtige tilbud”.

Målet var at opnå bedre kommunikation mellem almen praksis og Aalborg Sundhedscenter, og et af midlerne er den ny hjemmeside til læger, som blev præsenteret af praksiskonsulent Pernille Smalbro Hyllested og projektgruppen.

Praksiskonsulent Pernille Smalbro Hyllested fortæller om baggrunden for hjemmesiden.

Sæt X i kalenderen: Torsdag den 7. november kl. 16-18 til fyraftensmøde for plejehjemslæger, -ledere og hjemmesygeplejersker. Program følger.


Samråd for Børn og Unge

 • Tolv gange om året, hver 2. mandag i måneden.
 • Formålet er, at flere børn og unge med psykiske og socialpsykiatriske problematikker skal have den rette hjælp på et tidligere tidspunkt, og dermed også få et mere sammenhængende sagsforløb.
 • Repræsentanter fra PPR (Skoleforvaltningen)
 • Repræsentant fra Børne psykologisk team (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen)
 • Repræsentant fra Socialforvaltning (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen)
 • Repræsentant for almen praksis - praksiskonsulent Mette Hertel
 • Special psykolog (visitator) BUP, klinik syd
 • Socialrådgiver, BUP, klinik syd