Samarbejdsaftaler

Her finder du vejledninger og aftaler indgået mellem Aalborg Kommune og de praktiserende læger i Aalborg Kommune.

Samarbejdsaftaler

Samarbejdsmodel for praktiserende læger og plejepersonale på plejecentre

Formålet med Samarbejdsmodellen er at forbedre den sundhedsfaglige indsats for borgere i plejebolig og inspirere til et godt samarbejde.

Hent: Samarbejdsmodel

  • Gælder fra: Maj 2018
  • Udarbejdet af: Kvalitets- og Innovationsenheden, PLO-Aalborg, Pleje- Boligfunktionen og Sygeplejen
  • Godkendt af Ældre- og Sundhedschef.

Elever i reduceret skema

Skoleforvaltningens notat fra september 2017 om midlertidig håndtering af elever i reduceret skema. Notatet gælder, indtil der foreligger ny aftale.

Hent: Skoleforvaltningens notat om midlertidig håndtering af elever i reduceret skema

Vejledninger

Sammen forebygger vi (gen)indlæggelser

Projekt Sammen forebygger vi (gen)indlæggelser har udviklet folderen "På vej hjem fra hospitalet" til patienter og pårørende som et redskab til at koordinere egne forløb, og give mulighed for kvalificerede samtaler med læger og sundhedsfaglige i alle sektorer.

Pjecen er et samtaleredskab til svære samtaler og som informationsmateriale i forbindelse med opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelser.

Pjecen er udarbejdet og kvalificeret i tæt samarbejde med PLO, medarbejdere og ledere fra Akuttilbud Aalborg, Riishøj, Udskrivningsenheden, AMA 1 og 2 og Akutmodtagelsen på AUH.

På vej hjem fra hospitalet - vejledning til patienter og pårørende