Akut udkørende besøg ved Hjemmesygeplejen

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bosat i Aalborg Kommune.
  • Over 18 år.
  • Behov for tilsyn af en sygeplejerske.
Koncept ikon

Koncept

Akut udkørende besøg udføres af en sygeplejerske til alle borgere over 18 år. Besøget tilstræbes udført indenfor en time. Besøgene er målrettet borgere, som den praktiserende læge eller hjemmeplejen/plejehjemmet vurderer, har behov for tilsyn af en sygeplejerske.

Alle sygeplejersker i Aalborg Kommune har gennemgået en særlig uddannelse, som giver dem kompetencer til at lave udredninger af subakutte og akutte patienter ud fra anerkendte faglige metoder. Sygeplejersken udfører systematiske observationer af patienten, giver den praktiserende læge en sygeplejefaglig vurdering af patientens tilstand og kan ved behov og ordination følge op på besøget.

Har den praktiserende læge mistanke om, at patienten har en begyndende infektion, kan lægen ordinere kapillære blodprøver i form af CPP og HB. Dette kan kun ske efter aftale, inden besøget sættes i gang.

Når den praktiserende læge henvender sig, så vil vagtcentralen spørge ind til besøget og viderestille til relevant sygeplejerske. Tilbuddet er døgndækkende og fungerer alle ugens dage.

Uddannelsen er planlagt og udviklet i et samarbejde med rep. fra PLO Nordjylland, Aalborg kommunes praksiskonsulent, rep. fra Nordkap, rep. for Vagtlægerne samt det Præhospitale Beredskab.

Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge skal henvende sig telefonisk

Akut udkørende besøg
Telefon: 9931 6921

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 01.10.2019.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Sted ikon

Sted

I patientens hjem.