Rundbordssamtaler med læge, patient og rådgiver

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Aalborg Kommune.
  • Helbredsmæssige problemer.
Koncept ikon

Koncept

En rundbordssamtale kan holdes i lægepraksis med læge, patient og rådgiver fra jobcentret eller andre afdelinger i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Samtalen giver mulighed for at drøfte de ting, som måske er svære at beskrive i en attest. Samtalen kan medvirke til at øge lægens kendskab til de kommunale muligheder og redskaber, der kan forkorte en eventuel sy­ge­melding og dermed øge chancen for, at patienten (borgeren) kommer hurtigere tilbage i job eller i gang med den nød­vendige indsats for at genvinde arbejdsevnen.

Samtale vurderes til at være en rationel sam­arbejdsform for både jobcenter og læge. Lægernes arbejde og indsigt i patientens situation er meget vigtig for Jobcentrets arbejde med de borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet pga. syg­dom eller andre sociale omstændigheder. En rundbordssamtale vil ofte være velegnet til at belyse patientens samlede situation med henblik på at koordinere og iværksætte relevante indsatser.

Såvel læge som kommunal medarbejder kan bede om, at der bliver holdt en rundbordssamtale. Når den kommunale medarbejder beder om et møde, sker det ved telefonisk henvendelse til lægen, der afsætter den nødvendige tid. Det er vigtigt, at lægen før mødet er orienteret om, hvad samtalen skal handle om. Den kommunale medarbejder laver (så vidt muligt) en dagsorden for mødet.
Ved afslutning laver den kommunale medarbejder et kort resumé af samtalen, der sendes til både læge og patient (borger).

Aflønning sker iht. honorartabellen §94.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • En rundbordssamtale giver mulighed for, at du, din læge og kommunen sammen kan finde løsninger på din situation.
  • Samtalen kan medvirke til at forkorte en eventuel sy­ge­melding, og dermed øge din chance for hurtigere at vende tilbage i job eller genvinde din arbejdsevne.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Kommunal medarbejder kan kontakte lægen telefonisk
  • Kommunal medarbejder kan anvende korrespondancemodulet Netforvaltning Sundhed
Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 01.05.2020.
Sted ikon

Sted

Vil fremgå af mødeindkaldelsen.