Træning af børn og unge i 0. klasse til og med 17. år

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge der har problemer med at deltage i dagligdagens aktiviteter på tilfredsstillende måde sammen med andre.
 • Børn og unge med behov for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Børn og unge der har behov for genoptræning efter genoptræningsplan fra sygehus.
Koncept ikon

Koncept

Børn og unge i 0. klasse til og med 17. år: 

Forældre og fagfolk kan henvende sig til PPR’s træningsteam via henvisningsskemaet på PPR’s hjemmeside: www.ppr-aalborg.dk/traeningsteam

Indsatsen tager udgangspunkt i barnets/den unges udfordringer og foregår i samarbejde med forældre og relevante fagpersoner eksempelvis lærere og pædagoger. Indsatsen foregår trinvist i træningslokaler. Af hensyn til barnet søges opgaven løst i nærmiljøet eksempelvis gennem vejledning til skole og hjem, om hvordan de kan tilrettelægge aktiviteter og indsatser i dagligdagen, som på forskellig vis kan tilgodese barnets/den unges behov for udvikling.

Børn og unge i 0. klasse til og med 17. år med genoptræningsplan fra et sygehus:

Læger på Aalborg Universitetshospital laver en genoptræningsplan i CURA, hvorfra PPR efterfølgende henter den.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • I kan som forældre henvende jer til PPR’s træningsteam via henvisningsskemaet på PPR’s hjemmeside www.ppr-aalborg.dk.
 • Børn og unge med en genoptræningsplan. Denne udfærdiges på hospitalet og sendes til kommunen, hvorefter PPR kan tilgå den i systemet.
 • Det enkelte tilbud tilpasses jeres barns behov og kan bestå af undersøgelser/udredning, træning samt råd og vejledning til jer og personer omkring jeres barn i forhold til meningsfulde aktiviteter, der skaber udvikling for barnet.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejerske, pædagog og dagplejer/dagplejepædagog kan henvende sig
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Telefon: 9352 0222
www.ppr-aalborg.dk

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 01.10.2019.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby

Relaterede indsatser