Pædagogisk Psykologi Rådgivning - PPR

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn under 18 år.
Koncept ikon

Koncept

PPR er en pædagogisk, psykologisk rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen, som kan inddrages i samarbejdet mellem forældre og pædagogiske medarbejdere på skoler og i daginstitutioner, når der er bekymring om et barns læring, udvikling eller trivsel.

PPR kan inddrages ved behov for vejledning til lærere, pædagoger og forældre eksempelvis ved et barns:

 • Mistrivsel, herunder øget/bekymrende fravær.
 • Kognitive udfordringer.
 • Angst og ængstelighed.
 • Fysiske funktionsnedsættelser.
 • Dysleksi og dyskalkuli.
 • Tale-/sprogvanskeligheder.

PPR har fokus på det forebyggende arbejde og den tidlige indsats ved at styrke indsatserne i de pædagogiske miljøer. Derudover yder PPR direkte indsatser til børn og børnegrupper ved:

 • Angst og ængstelighed.
 • Tale-/sprogvanskeligheder.
 • Fysio- og ergoterapeutiske træningsbehov.
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du/I (familien) kan bede daginstitution eller skole om at inddrage PPR med henblik på pædagogisk psykologisk vejledning.
 • Du/I (familien) kan selv kontakte PPR for at drøfte bekymring for barnets udvikling og trivsel.
 • PPR vil i samtalen rådgive jer og afklare, om PPR kan bistå med yderligere hjælp.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Telefon: 9352 0222
Alle hverdage kl. 8.00-15.00 samt torsdage kl. 8.00-17.00.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 18.06.2021.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby