Psykologisk udredning og behandling af børn

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn fra skolestart til 13 år.
 • Adfærds- og/eller følelsesmæssige problemstillinger gennem længere tid.
 • Psykiatriske problemstillinger kan være tilknyttet.
 • Mistrivsel, der ikke kan forklares med forældrenes kompetencer eller sociale belastninger.
Koncept ikon

Koncept

Symptomerne skal have været til stede igennem længere tid og påvirke barnets daglige funktion. Det kan fx dreje sig om:

 • Angst og psykisk skrøbelighed.
 • Tvangstanker og tvangshandlinger.
 • Vanskeligheder ved at indgå i socialt samspil.
 • Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder.
 • Mistanke om andre børnepsykiatriske problematikker.

Forløbet indledes med en samtale mellem barnet, forældre og behandler.

Herefter kan Børne- og ungerådgivningen sætte enten et udredningsforløb eller et behandlingsforløb i gang - eventuelt begge dele.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Oplever I, at jeres barn har nogle psykiske vanskeligheder, tilbyder vi udredning, behandling og rådgivning.
 • I bliver som familie indkaldt til en indledende samtale om forløbet.
 • Hvis der skal laves en psykologisk udredning sker det typisk gennem forskellige psykologiske test.
 • Varigheden af den børnepsykologiske udredning eller børnepsykologiske behandling tilpasses jeres barns behov, men strækker sig typisk over 8 til 12 samtaler.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejersken kan henvende sig

Børne- og ungerådgivningen
Telefon: 9931 9274 

Børn med lettere psykiatriske vanskeligheder, kan henvises online af:

 • Forældre
 • Børne- og familieområdernes rådgivere og psykologer
 • Tværfagligt Team
 • De ledende sundhedsplejersker
 • PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning)

Henvisning til Børnepsykologisk Team

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 29.06.2021.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Børne- og ungerådgivningen
Jernbanegade 23
9000 Aalborg