Forebyg diabetes type-2 eller hjerte-kar-sygdom

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Aalborg Kommune - Sejlflod området.
  • Fyldt 18 år.
  • Høj risiko for at udvikle diabetes type-2 eller hjerte-kar-sygdom uden endnu at have det.
Koncept ikon

Koncept

Patienten indkaldes til en afklarende samtale, hvor der udarbejdes en individuel forløbsplan på baggrund af patientens ressourcer, behov og hverdagsliv.

Kurserne er baseret på hjælp-til-selvhjælp, hvor den enkelte deltager sætter sit eget mål for forandring med fokus på at sænke blodtryk, kolesterol eller blodsukker.

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om Overvægt fokuseres der i kurset på kombinerede interventioner, der omhandler både kost, fysisk aktivitet og kompetencer til adfærdsændring.

Indsatsen har til formål at støtte og vejlede borgere i at forebygge livsstilssygdomme ved hjælp af øget sundhedskompetence.

Tilbuddet finder sted i Sejlflod området frem til årsskiftet. Fra 2021 flyttes tilbuddet til Aalborg Fjordland. 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Du bliver kontaktet af Aalborg Sundhedscenter og inviteret til en afklarende samtale.
  • Til samtalen lægges en plan for dit forløb med udgangspunkt i dine behov, udfordringer, motivation og muligheder.
  • Forløbet kan sammensættes af forskellige indsatser, som giver dig redskaber til at opnå en hverdag med sundere vaner i forhold til kost og fysisk aktivitet.
  • Sundhedscentret kan kontaktes på telefon: 9931 3458 på hverdage kl. 8.00 - 15..30, fredage kl.8.00 - 15.00, hvis du har spørgsmål.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge skal henvise via kommunehenvisning

Aalborg Sundhedscenter
Nordkraft, niveau 9
Teglgårds Plads 1
9000 Aalborg
Telefon: 9931 3458 

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 26.10.2020.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Aalborg Sundhedscenter
Nordkraft, niveau 9
9000 Aalborg