Forebyg diabetes type-2 eller hjerte-kar-sygdom

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Aalborg Kommune.
  • Fyldt 18 år.
  • Høj risiko for at udvikle diabetes type-2 eller hjerte-kar-sygdom uden endnu at have det.
Koncept ikon

Koncept

Efter henvisning indkaldes patienten til en afklarende samtale, og der udarbejdes en individuel forløbsplan på baggrund af patientens ressourcer, behov og hverdagsliv.

Kurserne er baseret på hjælp-til-selvhjælp, hvor den enkelte deltager sætter sit eget mål for forandring med fokus på at sænke blodtryk, kolesterol eller blodsukker.

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke – overvægt fokuseres der i kurset på kombinerede interventioner omhandlende både kost, fysisk aktivitet og kompetencer til adfærdsændring.

Indsatsen har til formål at støtte og vejlede borgere i at forebygge livsstilssygdomme ved hjælp af øget sundhedskompetence.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Du bliver kontaktet af Aalborg Sundhedscenter og inviteret til en afklarende samtale.
  • Til samtalen lægges en plan for dit forløb med udgangspunkt i dine behov, udfordringer, motivation og muligheder.
  • Forløbet kan sammensættes af forskellige indsatser, som giver dig redskaber til at opnå en hverdag med sundere vaner i forhold til kost og fysisk aktivitet.
  • Forløbet i Aalborg Øst og Gandrup består af 8 ugers holdtræningsforløb samt undervisning (individuelt eller gruppebaseret).
  • Sundhedscentret kan kontaktes på telefon: 9931 3458 på hverdage kl. 8.00 - 12.00, hvis du har spørgsmål.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge skal henvise via kommunehenvisning
Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 01.05.2020.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Gandrup Sundheds- og Foreningshus
Borgergade 39
9362 Gandrup

Tornhøj Hallen
Tornhøjvej 1
9220 Aalborg Øst