Adfærdsproblemer hos børn med varig nedsat funktionsevne (Stepping Stones)

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Aalborg Kommune
  • Forældre med børn i alderen 2 – 12 år, der har et handicap relateret til forsinket udvikling samt kommunikative og sociale udfordringer.
Koncept ikon

Koncept

Stepping Stones er et evidensbaseret forløb målrettet forældre til børn, der har en varig nedsat funktionsevne og hvor der er en problematisk adfærd, som forældrene ønsker hjælp til at ændre.

Formålet er at forebygge udvikling af alvorlige adfærdsproblemer eller at ændre en problematisk adfærd.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Har du et barn med varig nedsat funktionsevne med problematisk adfærd, tilbyder Børne- og Ungerådgivningen gruppeforløbet Stepping Stones.
  • Formålet er at forebygge udvikling af alvorlige adfærdsproblemer eller at ændre en problematisk adfærd.
  • Forløbet indeholder temaer som positiv forældrerolle, støtte barnets udvikling, nye færdigheder og adfærd, håndtere uhensigtsmæssig adfærd og forældrefærdigheder, planlægning.
  • Stepping Stones gruppeforløb foregår over 6 gange á 3 timer.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Forældre kan kontakte Børne- og Ungerådgivningen telefonisk.

Du søger om at blive en del af Stepping Stones ved at kontakte din rådgiver eller ringe direkte til Børne- og Ungerådgivningen. Rådgivere i Specialgruppen og Familiegrupperne beslutter herefter, om du kan få forløbet.

Specialrådgivningen i Børne- og Ungerådgivningen  
Jernbanegade 23
9000 Aalborg
Telefon: 99 31 57 50.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 10.11.2022.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Center for Dag- og Døgntilbud
Bisgårdsvej 12
9200 Aalborg