Ryg træning til sårbare patienter(GLA:D rygforløb)

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Har haft lænde-/rygsmerter i mere end 3 måneder.
 • Patienten kan have gentagne episoder med lændesmerter, som påvirker daglige aktiviteter.
 • Patienten har lav sundhedskompetence.
 • Patient kan være udfordret på grund af multisygdom.
 • Patienten kan være udfordret sprogligt, eller have tab af fysisk, mental eller social funktionsevne.
 • Patienten kan have lav/ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Skal kunne indgå på hold og følge undervisning på dansk.
 • Skal være motiveret.
 • Patienter, som vurderes til ikke at kunne deltage i forløb hos privatpraktiserende fysioterapeuter.
Koncept ikon

Koncept

GLA:D Ryg er et struktureret behandlingsforløb til sårbare patienter med ryg-/lændesmerter. Programmet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af patienter med rygsmerter og bygger på principper for hjælp-til-selvhjælp.

Behandlingsforløbet består af:

 • patientuddannelse med fokus på viden om og håndtering af lænderygsmerter
 • holdtræning
 • tests og registrering af patientdata

Forløbet foregår på hold og består af 2 timers patientuddannelse og 8 ugers vejledt træning to gange ugentligt.

Tilbuddet omfatter ikke patienter med tegn på kraftigt lumbalt nerverodstryk, eller patienter der har behov for individuelt forløb hos fysioterapeut.

GLA:D Rygforløb foregår i samarbejde med Sundhedsklynge Midt, og løber frem til og med december 2024.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • GLA:D Ryg er udviklet til dig, der har langvarige eller gentagne lændesmerter, som påvirker daglige aktiviteter, og/eller gør dig bekymret for fremtiden.
 • GLA:D Ryg er et holdforløb, der består af 2 timers patientuddannelse og 8 ugers vejledt holdtræning 2 gange ugentligt.
 • Dit forløb følges op med spørgeskemaer ved start og slut og igen efter 3, 6 og 12 måneder (foregår i samarbejde med Syddansk Universitet).
 • Indsatsen er et holdforløb og rummer derfor ikke individuel indsats hos fysioterapeut.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 25.09.2023.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

GLA:D rygforløb finder sted i Aalborg Kommune:

 • Vesterbro 14, 1.sal
  9000 Aalborg
 • Bodil Hjorts Vej 16A
  9310 Vodskov