Dialogmøder

  • Sætter emner af fælles interesse til debat og drøftelse blandt praktiserende læger og praksispersonale samt ledere og medarbejdere i kommunen.
  • Holdes 2 gange om året.

Dialogmøde på Aalborg Sundhedscenter for læger og praksispersonale

Samarbejde om at give patienten det bedste forløb var i fokus, da 75 læger og praksispersonaler mødte op til årets første dialogmøde Sundhedscentret. Med spørgsmål som ”hvornår og hvem henviser I” og ”hvor og hvordan finder I de rigtige tilbud”.

Målet var at opnå bedre kommunikation mellem almen praksis og Aalborg Sundhedscenter, og et af midlerne er den ny hjemmeside til læger, som blev præsenteret af praksiskonsulent Pernille Smalbro Hyllested og projektgruppen.

Praksiskonsulent Pernille Smalbro Hyllested fortæller om baggrunden for hjemmesiden.