Møder

Aalborg Kommune og de praktiserende læger har flere samarbejdsfora, som er med til at sikre god dialog og forståelse. 

Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU)

 • Fire gange om året.
 • Formålet er at styrke dialog og samarbejde samt sikre, at indsatsområder i landsoverenskomsten, forløbsprogrammer og sundhedsaftaler implementeres succesfuldt.

PLO-Aalborg

 • Helle Skou, formand, praktiserende læge, Lægerne Nibe
 • Mette Bolvig Poulsen, næstformand, praktiserende læge, Lægerne Kennedy Arkaden
 • Christa Blåsvær, praktiserende læge, Lægerne Sauers Plads
 • Christine Houe, praktiserende læge, Lægeklinikken Sulsted
 • Dennis Staahltoft, praktiserende læge, Nytorv Lægeklinik
 • Jakob Klitkou, praktiserende læge, Læge- og Sundhedshuset Storvorde.

Socialmedicinsk Enhed

 • Marianne Rudbeck, ledende overlæge

Aalborg Kommune

 • Bente Graversen, formand for udvalget, direktør Sundheds- og Kulturforvaltningen
 • Annette Secher, Ældre- og Sundhedschef, (ÆH)
 • Charlotte Houmøller Sprøgel, sekretariatschef Jobcenter Aalborg, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, (FB)
 • Kamilla Ingemann Beith, praktiserende læge og kommunal praksiskonsulent
 • Pernille Smalbro Hylleberg, praktiserende læge og praksiskonsulent
 • 3 vacante repræsentanter.

KLU-sekretariat

 • Lars Lund, SUN
 • Karen Jacobsen, FB
 • Bodil Margrethe Nielsen , ÆH
 • Kirsten Damgaard.


Dialogmøder

 • To gange om året. 
 • Sætter emner af fælles interesse til debat og drøftelse blandt praktiserende læger og praksispersonale samt ledere og medarbejdere fra relevante området i kommunen.

Dialogmøde på Aalborg Sundhedscenter for læger og praksispersonale

Samarbejde om at give patienten det bedste forløb var i fokus, da 75 læger og praksispersonaler mødte op til årets første dialogmøde Sundhedscentret. Med spørgsmål som ”hvornår og hvem henviser I” og ”hvor og hvordan finder I de rigtige tilbud”.

Målet var at opnå bedre kommunikation mellem almen praksis og Aalborg Sundhedscenter, og et af midlerne er den ny hjemmeside til læger, som blev præsenteret af praksiskonsulent Pernille Smalbro Hyllested og projektgruppen.

Praksiskonsulent Pernille Smalbro Hyllested fortæller om baggrunden for hjemmesiden.


Samråd for Børn og Unge

 • Tolv gange om året, hver 2. mandag i måneden.
 • Formålet er, at flere børn og unge med psykiske og socialpsykiatriske problematikker skal have den rette hjælp på et tidligere tidspunkt, og dermed også få et mere sammenhængende sagsforløb.
 • Repræsentanter fra PPR (Skoleforvaltningen)
 • Repræsentant fra Børne psykologisk team (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen)
 • Repræsentant fra Socialforvaltning (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen)
 • Repræsentant for almen praksis - praksiskonsulent Mette Hertel
 • Special psykolog (visitator) BUP, klinik syd
 • Socialrådgiver, BUP, klinik syd
 • 14. januar 2019
 • 11. februar 2019
 • 11. marts 2019
 • 8. april 2019
 • 13. maj 2019
 • 11. juni 2019
 • 24. juni 2019
 • 12. august 2019
 • 9. september 2019
 • 7. oktober 2019
 • 11. november 2019
 • 9. december 2019