Parkinson, tidlig og koordineret indsats

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Aalborg Kommune
  • Have Parkinsons sygdom eller være pårørende til en person, der har det
Koncept ikon

Koncept

Støtte og vejledning til både patient, pårørende og personale. Formålet er at matche og bygge bro mellem patienters aktuelle behov og tilknytning til relevante eksisterende kommunale tilbud.

Der tilbydes løbende opfølgende samtaler med en vejleder fra Parkinsonteamet. Via samtaler og koordinering internt i teamet, justeres indsatserne løbende efter borgerens konkrete behov.

Patienter forventes at opnå øget selvstændighed, bedre livskvalitet med mindre ensomhed samt at behovet for hjælp udskydes.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Indsatsen er for dig, der har Parkinsons, og mangler viden om kommunale tilbud.
  • I forløbet drøfter vi sammen med dig om din aktuelle situation og dine behov.
  • Samtalerne vil som udgangspunkt foregå over telefon eller i dit hjem.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient kan henvende sig
  • Pårørende kan henvende sig

Ring til Parkinsonsteamet på 99 82 50 90

Telefontid alle hverdage mellem 12.30-13.30

Ring gerne til Parkinsonteamet i Aalborg Kommune for en dialog om dine behov samt råd og vejledning om de forskellige kommunale tilbud, du kan have glæde af. I kontakten med Parkinsonteamet vil vejledningen altid tage udgangspunkt i din aktuelle situation.

 

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 25.05.2023.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Efter nærmere aftale.