Nyheder

Nyt fra kommunen til praktiserende læger og praksispersonale.

Nyheder

Fra januar 2022 går Aalborg Kommune i luften med en ny forvaltningsstruktur og nye navne. Samtidig benyttes lejligheden også til at ændre sundhedsområdet.

Aalborg Sundhedscenter opdeles i to enheder:

 • Center for Sundhedsfremme; Borgerrettede livsstilstilbud såsom rygestop, overvægt samt sundhedsrådgivning m.fl. under ledelse af Mads Borgstrøm-Hansen. Centreret får fysisk til huse på Fyrkildevej.
 • Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning; Rehabilitering af borgere med kronisk sygdom og genoptræning (efter sundhedsloven) under ledelse af Gitte Hørslev Knudsen. Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning fortsætter i Aalborg Sundhedscenters lokaler på Nordkraft, niv.9. og i Genoptræningens nuværende lokaler.

Ny struktur i Aalborg Kommune fra 1. januar 2022

Forvaltningsnavne før og nu

 • Borgmesterens Forvaltning > Økonomi og Erhverv
 • Familie og Beskæftigelsesforvaltning > Job og velfærd
 • Ældre og Handicapforvaltningen > Senior og Omsorg
 • Skoleforvaltningen > Børn og Unge
 • Sundheds- og Kulturforvaltningen > Sundhed og Kultur
 • By og Landskabsforvaltningen > By og Land
 • Miljø og Energiforvaltningen > Klima og Miljø

Dosispakket medicin

I disse uger omdeler Aalborg Kommunes servicefolk brochuren ’Dosispakket medicin’ til alle praktiserende læger i Aalborg Kommune.

Nogle modtager brochurerne i praksis – andre på det plejehjem, I er tilknyttet.

Brochurerne er til uddeling til de patienter, som I vurderer, at dosispakket medicin kan være relevant for.

Brochuren er også omdelt til alle kommunens sygeplejersker og sygeplejeklinikker.

Efter aftale med PLO omdeles 2 eksemplarer af brochuren til alle praktiserende læger i Aalborg Kommune. Hvis der er behov for flere eksemplarer, kan de bestilles ved henvendelse til:

Se brochuren her

Læs mere om dosisdispensering på instruks hjemmesiden

 

Til dig, der har patienter i - og omkring - Nibe og Storevorde:

Til august kan du henvise dine patienter med diabetes type-2, hjerte-kar- eller lungesygdom til mobil rehabilitering i lokalområdet.

Efter henvisning indkaldes patienten til en samtale, hvor der lægges en forløbsplan med afsæt i patientens ressourcer, behov og hverdagsliv. Forløbet kan indeholde emner som sygdomsmestring, fysisk træning, ernæringsvejledning, tobaksafvænning og alkoholrådgivning.

Forløbet starter til august i:

 • Nibe Hallen
 • Sundhedens Hus, Storvorde.

Billedet fra venstre – Mobil rehabiliteringsteamet: Søren – fysioterapeut, Anja – sygeplejerske, Tara – klinisk diætist

Eventuelle spørgsmål om tilbuddet kan stilles til Aalborg Sundhedscenter på:

Isolation

Personer der er påvist smittet med COVID-19/Coronavirus, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, kan visiteres til et isolationsophold på Aalborg Kommunes isolationsfacilitet.

Kontakt

Indenfor normal arbejdstid kl. 8-15 (torsdag kl. 8-17):

 • Ældre og Handicapforvaltningens Kontaktcenter telefon: 9982 5000.

Udenfor normal arbejdstid kl. 15-20 (torsdag 17-20) samt lørdag og søndag kl. 8-20:

 • Ældre- og Handicapforvaltningens Vagtcentral telefon: 9931 7207.

Læs mere på coronasmitte.dk – herunder oftest stillede spørgsmål.

Hjemmesiden fylder 1 år

For præcist 1 år siden den 10. januar 2019 præsenterede Aalborg Kommune en spritny hjemmeside for praktiserende læger. Hjemmesiden sundhedstilbud.aalborg.dk er blevet modtaget med overvældede interesse fra såvel læger som regioner og kommuner overalt i landet.

Sundhedstilbud.aalborg.dk er et værktøjerne til at styrke det nære sundhedsvæsen. Som et positivt resultat henviser lægerne i kommunen nu i meget højere grad til kommunale social- og sundhedsindsatser.

Redaktioner og fagpersoner bag hjemmesiden fejrede den første fødselsdag med praksiskonsulent og praktiserende læge Pernille Smalbro Hylleberg, som har været en nær samarbejdspartner i projektet.

Mandag den 23. september får Center for Mental Sundhed nyt telefonnummer. Det nye nummer er: 9931 1961.

Mobil rehabilitering starter hold i Tylstrup og i Kongerslev i løbet af september og slutter i oktober og november. Mobil rehabilitering er indtil videre et projekt, som afprøves frem til 2020. Som Sundhedscenterets øvrige decentrale tilbud er mobil rehabilitering et supplement til de rehabiliteringstilbud, der findes på Aalborg Sundhedscenter.

Sundhedscenteret arbejder på at være fleksible og så vidt muligt imødekomme borgernes behov både i forhold til indhold og geografiske placering. Fleksibiliteten i tilbuddene betyder, at tilbuddene kan se forskellige ud alt afhængigt af den enkelte borgers behov, og desuden flytte sig geografisk rundt i kommunen.  

Med dette in mente opfordrer Sundhedscenteret til, at praktiserende læger henviser alle borgere, der er motiverede og har behov for et rehabiliteringstilbud (dvs. borgere med kræft, type-2 diabetes, lungesygdom, hjerte-kar-sygdom eller osteoporose) til en afklarende samtale.
Til samtalen planlægger Sundhedscenteret - sammen med borgeren - et individuelt tilrettelagt forløb, som borgeren kan takke ja eller nej til herunder også tilbud om mobil rehabilitering.
For tilrettelæggelsen af tilbuddet er det vigtigt, at henvisningen rummer relevant data om borgeren.

 

Maj 2019

Overgang til kommunens nye omsorgssystem Cura betyder også, at henvisninger til Aalborg Sundhedscenter ændrer navn fra "Sygehushenvisning" til "Kommunehenvisning". Ændringen har ingen betydning for funktionaliteten.

Maj 2019

Demenssygeplejerske Anne-Grethe Svanlundh varetager fremover opgaven som koordinerende demenssygeplejerske for Videnscenter for demens i Aalborg Kommune

Anne-Grethe er fysisk tilstede på Aktiv med demens på Hjulmagervej 18B, hvor hun besvarer, koordinerer og eventuelt viderestiller henvendelser vedrørende demens.

Kontakt koordinerende demenssygeplejerske

 • Telefon: 9982 3510
 • Telefontiden: Alle hverdage 9.00-12.30.

Kontakt demenssygeplejersker og demensvejledere

 • Telefontræffetid 8.00-9.00 på alle hverdage.
 • Efter kl. 15 samt weekend og helligdage kan uopsættelige opkald rettes til Aalborg kommunes vagtcentral på tlf. 9931 7207.

Se fordeling af demenssygeplejersker og vejledere på geografisk kort og telefonliste

LIVA er gratis, personlig online sundhedsvejledning, som støtter patienten i at ændre livsstil. Målgruppen er:

 • Patienter med KOL, diabetes type-2, kræft eller hjerte-kar-sygdom.
 • Patienter, der ønsker hjælp til vægttab eller rygestop.

Patienten starter med en personlig samtale med en sundhedsvejleder fra Aalborg Sundhedscenter. Herefter foregår alt online via LIVA på smartphone, tablet eller computer.

Med LIVA kan patienten følge sine fremskridt, kommunikere med sin personlige vejleder eller snakke med og følge andre i samme situation.

LIVA er en ny og enkel måde at nå i mål med livsstilsforandringer, og det tager kun et øjeblik at komme i gang, når du har hentet LIVA.app'en i App Store eller Google Play Store.

Læs mere på: www.liva-app.dk/aalborg

LIVA: Gratis mobil sundhedsvejledning

Hvorfor har Aalborg Kommune lavet en ny hjemmeside, når Sundhed.dk findes?

Mange flere social- og sundhedsindsatser er med
Aalborg Kommunes hjemmeside til læger tilbyder en langt bredere palette af social- og sundhedsindsatser. På Sundhed.dk har Aalborg Kommune kun ca. 25 sundhedstilbud, mens der på denne hjemmeside er knap 100 indsatser og antallet er støt voksende. årsagen er, Sundhed.dk kun tillader "rene" sundhedstilbud og ikke indsatser, der er mere social-relaterede.

Need to know og nice to know

Det er en samlet Aalborg Kommune,der står som afsender bag hjemmesiden, og 
der er således også emner, som for dig som læge, der er mere "nice to know". Det kan fx være indsatser om støtte ved overgreb, indsatser for socialt udsatte borgere eller indsatser i forhold til ensomhed, hjemløshed, krise mm. 

Hvem kan henvise eller henvende sig og til hvem
En anden væsentlig forskel er, at der på alle indsatser er beskrevet, hvem der kan henvise/henvende sig, og om det skal foregå vha. en sygehushenvisning eller en korrespondancemeddelelse.

Hurtig hjælp til at hjælpe dine patienter videre
Endeligt har du mulighed for at hjælpe dine patienter videre med et print af, hvad tilbuddet handler om (træning, samtale eller andet) samt hvor aktiviteten foregår og hvor patienten eventuelt kan henvende sig. Dermed kan du måske spare lidt tid, og patienten får et bedre grundlag for at træffe sit valg.

Aalborg Kommune er også på Sundhed.dk
Men du kan også trygt anvende Sundhed.dk, Aalborg Kommune fortsætter også med at være med på den fællesoffentlige portal. 

 

Presseomtale