Nyheder

Nyt fra kommunen til praktiserende læger og praksispersonale.

Nyheder

Fra januar 2022 går Aalborg Kommune i luften med en ny forvaltningsstruktur og nye navne. Samtidig benyttes lejligheden også til at ændre sundhedsområdet.

Aalborg Sundhedscenter opdeles i to enheder:

  • Center for Sundhedsfremme; Borgerrettede livsstilstilbud såsom rygestop, overvægt samt sundhedsrådgivning m.fl. under ledelse af Mads Borgstrøm-Hansen. Centreret får fysisk til huse på Fyrkildevej.
  • Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning; Rehabilitering af borgere med kronisk sygdom og genoptræning (efter sundhedsloven) under ledelse af Gitte Hørslev Knudsen. Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning fortsætter i Aalborg Sundhedscenters lokaler på Nordkraft, niv.9. og i Genoptræningens nuværende lokaler.

Ny struktur i Aalborg Kommune fra 1. januar 2022

Forvaltningsnavne før og nu

  • Borgmesterens Forvaltning > Økonomi og Erhverv
  • Familie og Beskæftigelsesforvaltning > Job og velfærd
  • Ældre og Handicapforvaltningen > Senior og Omsorg
  • Skoleforvaltningen > Børn og Unge
  • Sundheds- og Kulturforvaltningen > Sundhed og Kultur
  • By og Landskabsforvaltningen > By og Land
  • Miljø og Energiforvaltningen > Klima og Miljø

Presseomtale