COVID-19 Isolationsfaciliteter

Isolationsfaciliteter i Aalborg Kommune

Personer der er påvist smittet med COVID-19/Coronavirus, og som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, kan visiteres til et isolationsophold på Aalborg Kommunes isolationsfacilitet.

Kontakt

Indenfor normal arbejdstid kl. 8-15 (torsdag kl. 8-17):

  • Kontaktcenter telefon: 9982 5000 (Ældre og Handicapforvaltningen)

Udenfor normal arbejdstid kl. 15-20 (torsdag 17-20) samt lørdag og søndag kl. 8-20:

  • Vagtcentral telefon: 9931 7207 (Ældre- og Handicapforvaltningen)

Se mere på Aalborg Kommunes corona hjemmeside