Få ledige pladser i forældrestøttegruppe

Støttegruppe for forældre til børn og unge med et forstyrret spisemønster starter i efteråret 2020, og har stadig ledige pladser.

For forældre til børn og unge med et forstyrret spisemønster

PPR og Ungerådgivningen har i efteråret 2020 tilbud om forældrestøttegruppe til forældre til børn og unge med et forstyrret spisemønster, hvor der ikke er etableret kontakt til Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Formålet er at støtte forældrene i at hjælpe og håndtere deres børns udfordringer herunder spisning. Dette sker i et forum, hvor forældre til 5-6 børn/unge mødes med professionelle i et trygt og accepterende miljø. Her gives der råd og vejledning til, hvordan forældrene kan støtte og styrke deres børn i forhold til de udfordringer, der har frembragt det forstyrrede spisemønster. Samtidig er der mulighed for, at forældrene kan dele erfaringer, udfordringer og succeser med andre forældre, der oplever tilsvarende udfordringer.

Mødeindhold

Møderne i forældrestøttegruppen vil omfatte såvel formidling af viden om, hvad der kendetegner forstyrrede spisemønstre og spiseforstyrrelser samt om de mulige årsager til, at forstyrrelserne kan opstå. Desuden vil metoder og tilgange til at normalisere børnenes spisning og fremme deres generelle trivsel blive præsenteret på møderne.
Erfaringsdeling mellem forældrene i gruppen vil være et væsentligt og bærende element under møderne.

Endeligt vil der mellem møderne være små ”hjemmeopgaver”, som forældrene har mulighed for at arbejde med, og hvor resultaterne efterfølgende drøftes med deltagerne i forældrestøttegruppen og de professionelle.

Tilmeldingsfrist: 

  • Senest den 20. oktober 2020

Yderligere oplysninger og tilmelding til:

Læs mere: Se  forældrefolder om forældrestøttegruppe