Aflastning af patient eller pårørende (Selvindskrivningspladser)

Kriterier ikon

Kriterier

 • Pensionist eller efterlønsmodtager.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Borger skal indskrives hjemmefra.
 • Borger skal have givet informeret samtykke.
Koncept ikon

Koncept

Til patienter eller pårørende, der har behov for akut aflastning i en kortere periode( op til 14 dage) fx i forbindelse med, at ægtefællen indlægges på hospital.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du eller din pårørende skal selv tage kontakt til tilbuddet.
 • Varigheden afhænger af behovet dog maximalt 14 dage.
 • Du skal selv betale for mad samt vask af linned, dyner og puder.
 • Du skal selv medbringe medicin og toiletsager.
 • Du skal selv medbringe tøj og visiterede, vanlige hjælpemidler.
 • Du skal selv sørge for transport til og fra Anneshave.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig

Anneshave
Telefon: 9931 6537

Ved telefonisk henvendelse for visitering skal borger eller pårørende tale med en medarbejder på centret, for at afdække hvilke behov, den enkelte borger har, og om tilbuddet er det rette match.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 24.06.2021.
Pris ikon

Pris

Der er egenbetaling for mad samt vask af linned, dyner og puder.

Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Anneshave
Annebergvej 173
9000 Aalborg

Relaterede indsatser