Uvisiterede demenstilbud

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i én af følgende kommuner: Aalborg, Jammerbugt, Brønderslev, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Thisted eller Morsø Kommune.
  • Hjemmeboende patienter med en demenssygdom i et tidligt stadie (let til moderat).
  • Patienter, der er under udredning for demens.
  • Pårørende til en patient med demens.
Koncept ikon

Koncept

Aktiv med demens er et aktivitets- og rådgivningstilbud til mennesker i Nordjylland med demens i et tidligt stadie (let til moderat) samt deres familier og venner. 

Aktiv med demens arbejder for at skabe et godt liv for hjemmeboende patienter med demens og deres pårørende. Det gør vi ved at udvikle og igangsætte meningsfulde aktiviteter, hvor patienter og pårørende er aktive sammen. I alle projektets kommuner er der forskellige typer af hold med tilknytning af demensfagligt personale, fx fysisk træning, kognitiv træning, natur-hold, mad-hold m.m.

Formålet med aktiviteterne er at skabe anerkendende og inkluderende fællesskaber.

Aktiv med demens Nordjylland findes i Thisted, Morsø, Jammerbugt, Brønderslev, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg Kommune. Projektet er støttet af SATS-puljemidler og samarbejder med Alzheimerforeningen Nordjylland.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Aktiv med demens Nordjylland er et åbent tilbud til dig med demens i et tidligt stadie (let til moderat) samt din familie og venner.
  • Der arrangeres udflugter, fælles madlavning, motion, koncerter og alt derimellem.
  • Der henvises til pårørendekurser, netværksgrupper og åben rådgivning til familier og venner til demensramte.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient kan henvende sig
  • Pårørende kan henvende sig

Aktiv med demens
Telefon: 2062 7337

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 27.05.2021.
Pris ikon

Pris

Der kan være udgifter til materialer, kost eller udflugter.

Transport ikon

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Aktiv med demens
Hjulmagervej 18
9000 Aalborg 

Nogle aktiviteter kan foregå på andre adresser.

Relaterede indsatser