Stoffer

Indsatser relateret til overforbrug, misbrug eller en afhængighed af stoffer eller anabolske steroider hos forskellige målgrupper og deres pårørende.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 14 - 17 år.
 • Overforbrug eller misbrug af alkohol, stoffer eller anabolske steroider.
 • Forældre kan henvende sig
 • Patient kan selv henvende sig
 • Samarbejdspartner kan henvende sig
 • Myndighed kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • over 18 år.
 • Overforbrug, afhængighed eller misbrug af alkohol, stoffer eller anabolske steroider.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Pårørende til en person med et overforbrug, misbrug eller afhængighed af alkohol og/eller stoffer.
 • Pårørende skal selv henvende sig
 • Fyldt 18 år.
 • Misbrugsproblem.
 • Psykisk funktionsnedsættelse.
 • Vurderet til ikke at få udbytte af ordinær misbrugsbehandling.
 • Rusmiddelafsnittet skal henvise
 • Modtage førtidspension
 • Bo i Aalborg Kommune
 • I målgruppen for at modtage bostøtte
 • Være motiveret for forandring
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig