Underretning

Læger skal underrette, hvis der er mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
  • Børn og unge under 18 år.
  • Mistanke om mistrivsel, skolefravær, manglende forældreevne, misbrug, omsorgssvigt, vold og seksuelle overgreb.
  • Lægen skal underrette