Børn og unge 0-26 år med ADHD og handicap

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0-26 år.
 • Medfødt eller erhvervet en varig, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
Koncept ikon

Koncept

Der er forskellige tilbud til børn og unge med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse såsom autisme, ADHD, Tourettes, mental retardering, bevægehandicap, hjerneskade samt syndromer og kromosomfejl.

 • Småbørnsvejledning for familier med børn i alderen 0-6 år med en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Familievejledning for familier med nydiagnosticerede børn 0-17 år.
 • Specialrådgivning inklusiv ADHD vejledning for familier med børn 0-17 år med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • ADHD R&R2 gruppeforløb for unge 16-25 år. 
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Småbørnsvejledningen er hjælp til familier med børn i alderen 0-6 år med en funktionsnedsættelse. Småbørnsvejledningen er en tidlig indsats i enten hjemmet eller barnets dagtilbud à op til 10 samtaler, der kan afhjælpe bekymring for barnets udvikling eller adfærd. Ønsker I at blive visiteret til småbørnsvejledning 0-6 år, bedes I kontakte enten jeres sundhedsplejerske, pædagog eller fysioterapeut. Barnet må ikke i forvejen være optaget i et specialtilbud.
 • Familievejledningen er en tidlig og uforpligtende samtale for familier med nydiagnosticerede børn 0-17 år med varig diagnose. Familievejledningen er ikke for familier, der allerede er i kontakt med Aalborg Kommune vedrørende barnets funktionsnedsættelse. Ønsker I at blive visiteret til Familievejledningen, bedes I selv henvende jer.
 • Specialrådgivningen er et rådgivnings- og vejledningsforløb for familier med børn 0-17 år, der er født med eller har erhvervet sig en betydelig og varig nedsat funktionsevne. Ønsker I at blive visiteret til Specialvejledningen 0-17 år eller ADHD-vejledningen 0-17 år, bedes I kontakte enten Familiegruppen eller Specialgruppen.
 • ADHD R&R2 er et gruppeforløb for unge mellem 16-25 år. Forløbet giver konkrete redskaber til at mestre udfordringer i hverdagen. For at komme med i forløbet, skal der laves en henvisning sammen med en professionel - det kan for eksempel være din mentor, læge, lærer eller rådgiver.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Forældre kan henvende sig
 • Unge kan henvende sig

Familievejledningen
Telefon: 9931 9274

Fa­mi­lie­grup­pe Cen­trum
Telefon: 9931 3333

Fa­mi­lie­grup­pe Øst
Telefon: 9931 3581

Fa­mi­lie­grup­pe Nord
Telefon: 9931 3052

Fa­mi­lie­grup­pe Sydvest
Telefon: 9931 3961

Spe­ci­al­grup­pen
Telefon: 9931 2755

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 01.05.2020.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Børne- og Ungerådgivningen
Jernbanegade 23
9000 Aalborg