Økonomisk støtte til særligt vanskeligt stillede førtids- og folkepensionister

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Aalborg Kommune.
  • Pensionist eller førtidspensionist.
  • Særligt vanskeligt stillet økonomisk.
Koncept ikon

Koncept

Særligt vanskeligt stillede pensionister kan bevilges økonomisk støtte til udgifter, som er rimelige og nødvendige for pensionistens livsførelse og situation.

Støtten kan gives som personligt tillæg eller som en enkeltydelse.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Du kan som førtidspensionist eller folkepensionist modtage økonomisk støtte, hvis du er i en særlig vanskelig situation rent økonomisk. Der gives økonomisk støtte til udgifter, som kommunen vurderer, er rimelige og nødvendige. Der kan eksempelvis gives støtte til betaling af medicin, tandlæge og fysioterapi.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

Ydelsescentret
John F. Kennedys Plads 1B, 5. sal.
9000 Aalborg
Telefon: 9931 3744

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 10.05.2021.