Om Sundhedstilbud

De praktiserende læger og Aalborg Kommune samarbejder om at udvikle Sundhedstilbud.dk

PLO-K-Aalborg og Aalborg Kommune har i flere år arbejdet på mange fronter med at styrke samarbejdet mellem kommunen og almen praksis. Et af resultaterne er denne hjemmeside: Sundhedstilbud.aalborg.dk

Hjemmesiden skal understøtte samarbejdet om at sikre patienterne/borgerne den bedst mulige adgang til forebyggelse, sundhedsfremme, pleje og omsorg. 
I kommunen er organiseringen omkring hjemmesiden med til at sikre fælles forståelse og transparens i forhold til sundhedsindsatserne på tværs af kommunens organisering og fagligheder.

Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) er styregruppe for hjemmesiden, og praksiskonsulent Pernille Smalbro Hylleberg er særligt tilknyttet. 

Læge Pernille Smalbro Hylleberg, Lægerne Aabos Plads.
Skriv til Pernille Smalbro Hylleberg

 

Redaktionen består af: