Om Sundhedstilbud

De praktiserende læger og Aalborg Kommune samarbejder om at udvikle Sundhedstilbud.aalborg.dk

Baggrund

PLO Aalborg og Aalborg Kommune har i flere år arbejdet på at styrke samarbejdet mellem kommunen og almen praksis. Et af initiativerne er denne hjemmeside: Sundhedstilbud.aalborg.dk

Formål

Hjemmesiden skal understøtte samarbejdet om at sikre patienterne/borgerne den bedst mulige adgang til forebyggelse, sundhedsfremme, pleje og omsorg. 
I kommunen er organiseringen omkring hjemmesiden med til at sikre fælles forståelse og transparens i forhold til sundhedsindsatserne på tværs af kommunens organisering og fagligheder.

Organisering 

Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) er styregruppe for hjemmesiden, og praksiskonsulent Pernille Smalbro Hylleberg er særligt tilknyttet. 

Redaktionen består af