Hjemmehjælp (pleje, rengøring og madservice)

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Aalborg Kommune.
  • Skal have fysiske eller psykiske funktionsbegrænsninger.
  • Rengøring, tøjvask og mad bevilges som udgangspunkt ikke, hvis patienten bor med en rask ægtefælles/samlever.
Koncept ikon

Koncept

Hjælpen er ikke bestemt af alder eller diagnose, men efter behov. Tildeling af hjælp fokuserer på patientens egne ressourcer.

Som udgangspunkt skal patienten deltage i et rehabiliteringsforløb, hvor det afklares, hvad vedkommende selv kan klare, og hvad patienten eventuelt skal genoptrænes til, for at kunne klare det igen.

Tilbuddet inkluderer som udgangspunkt ikke tolkebistand, der kan kun tilbydes tolkebistand i forbindelse med opstart af hjælp. 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Hvis du bevilges hjælp til rengøring/tøjvask, kan du forvente hjælp i hjemmet hver anden uge. Tildeling af tid til tøjvask afhænger af, om du selv har vaskemaskine eller benytter fælles vaskeri.
  • Hvis du bevilges madservice, kan du vælge mellem flere menuer og varm mad eller kølemad, som du selv kan varme.
  • Der ydes som hovedregel ikke hjælp til rengøring, tøjvask eller madservice, hvis du bor sammen med en rask ægtefælle/samlever.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge kan sende korrespondance
  • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret

Kontaktcentret
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 9982 5000

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 01.10.2020.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune, men der er en egenbetaling på madservice på 53-58 kr. per dag.

Sted ikon

Sted

Forløbet foregår i eget hjem.