Hjemmehjælp (pleje, rengøring og madservice)

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bosat i Aalborg Kommune.
  • Skal have fysiske eller psykiske funktionsbegrænsninger.
  • Ved rengøring, tøjvask og mad, må patient som hovedregel ikke bo sammen med en rask ægtefælle/samlever.
Koncept ikon

Koncept

Hjælpen er ikke bestemt af alder eller diagnosticere mænd, der efter behov. Tildeling af hjælp fokuserer på patientens eget ressourcer.

Som udgangspunkt skal patienten deltage i rehabiliteringsforløb, hvor det afklares, hvad vedkommende selv kan klare, og hvad patientens begivenhed kan genoptrænes til selv at kunne udføre igen.

Tilbuddet inkluderer som udgangspunkt ikke tolkebistand, der kan hund tilbydes tolkebistand i forbindelse med opstart af hjælp. 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Hvis du bevilges hjælp til rengøring/tøjvask, kan du forvente ydelsen i hjemmet hver 2. uge. Hvis du bevilges hjælp til tøjvask, afhænger den tildelte tid af, om du har egen vaskemaskine eller benytter fællesvaskeri.
  • Hvis du bevilges madservice, så kan du vælge mellem forskellige menuer samt, om det skal udbringes som enten varm mad, frostmad eller kølemad, som du selv kan varme.
  • Der ydes som hovedregel ikke hjælp til rengøring, tøjvask eller madservice, hvis du bor sammen med rask ægtefælle/samlever.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge kan sende korrespondance
  • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret

Kontaktcentret
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 9982 5000

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 14.11.2019.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune, men der er en egenbetaling på madservice på 53-58 kr. pr. today.

Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Sted ikon

Sted

Forløbet foregår i eget hjem.