Visiterede tilbud om aktiviteter, rådgivning og dagtilbud (demens)

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Har en demensdiagnose.
 • Mistanke om demens.
 • Pårørende til en borger med demens.
Koncept ikon

Koncept

 Alle kommunale tilbud til personer med demens og pårørende er samlet i Videnscenter for Demens Aalborg. Det drejer sig om: 

 • Demenssygeplejersker.
 • Demensvejledere.
 • Daghjem for yngre og ældre.
 • Pårørendegrupper.
 • Kurser og temadage.
 • Formidling af viden.
 • Faglig vejledning.
 • Undervisning og rådgivning.
 • Projekter.

Videnscenter for demens er med til at sikre et bredt samarbejde på tværs i kommunen indenfor demensfeltet.

Videncentret har fokus på at skabe rammer for et værdigt liv med demens og fremme patientens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Hvis du eller dine pårørende har fået demens, eller der er mistanke herom, og I har brug for hjælp eller har spørgsmål om situationen, kan I kontakte Videnscenter for demens.
 • I Videnscenteret kan I fx blive tilknyttet en demenssygeplejerske eller en demensvejleder. I kan også få undervisning og rådgivning og høre om aktiviteterne på demensområdet både for yngre og ældre samt pårørende.
 • Videnscenter for demens kan kontaktes mandag kl. 8.00-12.00 og fredag kl. 12.00-14.00.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig

Videncenter for demens, Aalborg
Gennem Bakkerne 17
9310 Vodskov
Telefon: 9982 3510

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 01.10.2019.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Forskellige steder i Aalborg Kommune afhængig af det tilbud, som patienten eller deres pårørende er interesseret i.