Alkohol og stoffer

Indsatser og sundhedstilbud til forskellige målgrupper samt pårørende omkring alkohol både overforbrug og misbrug.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Overforbrug af alkohol - ikke misbrug.
 • Motiveret for at ændre alkoholvaner.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • 12-17 år.
 • Med overforbrug eller misbrug.
 • Forældre kan henvende sig
 • Patient kan selv henvende sig
 • Samarbejdspartnere og myndighed kan henvende sig
 • Fyldt 18 år.
 • Overforbrug eller misbrug.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Fyldt 18 år.
 • Overforbrug eller misbrug af stoffer med et ønske om at være anonym.
 • Være i uddannelse, arbejde eller have anden tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Patienten skal selv henvende sig
 • Pårørende til en person med et overforbrug eller misbrug.
 • Pårørende skal henvende sig
 • Misbrug af rusmidler.
 • Psykiske funktionsnedsættelse.
 • Fyldt 18 år.
 • Rusmiddelafsnittet skal henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Motiveret for vaneændringer.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Motiveret for vaneændring i forhold til søvn.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise