Alkohol og stoffer

Indsatser og sundhedstilbud til forskellige målgrupper samt pårørende omkring alkohol både overforbrug og misbrug.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Overforbrug af alkohol - ikke misbrug.
 • Motiveret for at ændre alkoholvaner.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • 12-17 år.
 • Med overforbrug eller misbrug.
 • Forældre kan henvende sig
 • Patient kan selv henvende sig
 • Samarbejdspartnere og myndighed kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Overforbrug eller misbrug.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Overforbrug eller misbrug af stoffer med et ønske om at være anonym.
 • Være i uddannelse, arbejde eller have anden tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Læge kan henvise
 • Patient kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Pårørende til en person med et overforbrug eller misbrug.
 • Pårørende skal henvende sig
 • Har et misbrug af rusmidler.
 • Er fyldt 18 år.
 • Derudover er det et kriterie, at borgeren har andre udfordringer, der gør, at vedkommende ikke kan profitere af et traditionelt rusmiddelbehandlingsforløb, såsom for eksempel kognitive vanskeligheder, psykiske lidelser eller komplekse sociale problemstillinger.
 • Patient kan henvende sig
 • Rusmiddelafsnittet skal henvise.