Alkohol

Indsatser og sundhedstilbud til forskellige målgrupper samt pårørende omkring alkohol både overforbrug og misbrug.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Have et overforbrug af alkohol (Sundhedsstyrelsen 14/21) – ikke misbrug.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være mellem 14 - 17 år.
 • Have et overforbrug, misbrug eller være afhængig af alkohol, stoffer eller anabolske steroider.
 • Forældre kan henvende sig
 • Patient kan selv henvende sig
 • Samarbejdspartner kan henvende sig
 • Myndighed kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Have et overforbrug, misbrug eller afhængighed af alkohol, stoffer eller anabolske steroider.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Pårørende til en person med et overforbrug, misbrug eller afhængighed af alkohol og/eller stoffer.
 • Pårørende skal selv henvende sig
 • Være fyldt 18 år.
 • Misbrugsproblem.
 • Psykisk funktionsnedsættelse.
 • Vurderet ikke at profitere af ordinær misbrugsbehandling.
 • Patient skal henvises fra Rusmiddelafsnittet
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Motiveret til at ændre vaner.
 • Kunne forstå og udtrykke sig på dansk.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan henvise