Demens

Indsatser der skal vedligeholde eller styrke fysiske, sociale, psykiske og intellektuelle funktioner hos demente og/eller deres pårørende.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Har en demensdiagnose.
 • Mistanke om demens.
 • Pårørende til en borger med demens.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg, Jammerbugt, Brønderslev, Vesthimmerlands, Rebild, Mariagerfjord, Thisted og Mors.ø Kommune.
 • Hjemmeboende patienter med en demenssygdom i et tidligt stadie (let til moderat).
 • Patienter, der er under udredning for demens.
 • Pårørende til en patient med demens.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig