Ensomhed

Indsatser for forskellige målgrupper, som skal forebygge ensomhed og styrke livskvaliteten igennem råd, vejledning, aktiviteter og samvær med andre.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 12-26 år.
 • Udfordret mentalt og/eller socialt.
 • Forældre eller pårørende kan også benytte tilbuddet.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune eller Region Nordjylland.
 • Alle uanset alder, køn og problem.
 • Kan gennemføre en samtale.
 • Læge kan henvende sig
 • Patient kan selv henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Samarbejdspartnere kan henvende sig
 • Alle uanset alder.
 • Patient skal selv oprette sig
 • Ensom eller have udfordringer med misbrug, psykiske lidelser, sygdom eller handicap.
 • Patient skal henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Kunne bevæge sig udendørs i en time.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Efterlønner, førtidspensionist eller pensionist.
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 15-30 år.
 • Have en autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Kunne være i samspil og aktivitet med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Selv sørge for sin personlige hygiejne og selv kunne indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre.
 • Ikke have et aktivt misbrug eller en udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Modtage førtidspension.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • I målgruppe for bostøtte.
 • Motiveret for forandring.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage førtidspension eller bo på botilbud.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Støttepersoner kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Førtidspensionist, efterlønner eller pensionist.
 • Føler sig uønsket alene eller ensom.
 • Ønsker at indgå i flere aktiviteter eller sociale fællesskaber.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende og fagprofessionelle kan henvende sig