Ensomhed

Indsatser for forskellige målgrupper, som skal forebygge ensomhed og styrke livskvaliteten igennem råd, vejledning, aktiviteter og samvær med andre.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • 12-25 år.
 • Udfordret mentalt og/eller socialt.
 • Forældre eller pårørende kan også benytte tilbuddet.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune eller Region Nordjylland.
 • Alle uanset alder, køn og problem.
 • Kan gennemføre en samtale.
 • Læge kan henvende sig
 • Patient kan selv henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Samarbejdspartnere kan henvende sig
 • Ensom.
 • Udfordret af misbrug, psykiske lidelser, sygdom eller handicap.
 • Patient skal henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Efterlønner, førtidspensionist eller pensionist.
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 15-30 år.
 • Have en autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Skal kunne være i samspil og aktiviteter med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Lettere udviklingshandicaps.
 • Selv sørge for sin personlige hygiejne og selv kunne indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre.
 • Ikke have et aktivt misbrug eller udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Fra 18 år og op til folkepensionsalderen.
 • Have fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Føler sig uønsket alene eller ensom.
 • Ønsker at indgå i flere aktiviteter eller sociale fællesskaber.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende og fagprofessionelle kan henvende sig
 • Fyldt 18 år.
 • Mistrivsel som fx stress, angst, depression eller ensomhed.
 • Patienten kan stå udenfor arbejdsmarkedet.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Jobcenter kan henvise
 • Fyldt 15 år.
 • Patient skal selv oprette sig