Ensomhed

Indsatser for forskellige målgrupper, som skal forebygge ensomhed og styrke livskvaliteten igennem råd, vejledning, aktiviteter og samvær med andre.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Unge mellem 12 og 26 år.
 • Udfordret mentalt og/eller socialt.
 • Forældre eller pårørende til en ung, der har det svært, kan også benytte tilbuddet.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune eller Region Nord.
 • Den Sociale Skadestue er for alle borgere - uanset alder, køn og problem.
 • Borger skal være i stand til at gennemføre en samtale. Hvis en person er stærkt påvirket af rusmidler eller i voldsom affekt, kan vedkommende blive afvist eller visiteret til en samtale næste dag.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Hjemmesiden kan anvendes af alle uanset alder.
 • Lyst til finde en eller flere at lave noget sammen med.
 • Patienten skal selv oprette sig på www.boblberg.dk
 • Lyst til at deltage i et frivilligt, socialt tilbud.
 • Udfordringer med ensomhed, afhængighed, misbrug, psykiske lidelser eller sygdom og handicap.
 • Børn, unge, familier, ældre samt etniske minoriteter,
 • Borger skal selv henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Mand - fyldt 18 år.
 • Skal kunne bevæge sig udendørs i en time.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Efterlønner, førtidspensionist eller pensionist.
 • Borgeren kan selv henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Imellem 15 og 30 år.
 • Have en autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Selv kunne transportere sig selv frem og tilbage.
 • Kunne være i samspil og aktivitet med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Selv kunne sørge for sin personlige hygiejne og selv indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre (gruppebaserede tilbud).
 • Ikke have et aktivt misbrug eller en udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Motiveret for vaneændring.
 • Forstår og taler dansk.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan henvise
 • Modtage førtidspension
 • Bo i Aalborg Kommune
 • I målgruppen for at modtage bostøtte
 • Være motiveret for forandring
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig