Ensomhed

Indsatser for forskellige målgrupper, som skal forebygge ensomhed og styrke livskvaliteten igennem råd, vejledning, aktiviteter og samvær med andre.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Unge mellem 12 og 26 år.
 • Udfordret mentalt og/eller socialt.
 • Forældre eller pårørende til en ung, der har det svært, kan også benytte tilbuddet.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Alle uanset alder, køn og problem.
 • Borgere, der er stærkt påvirkede af medicin, alkohol eller stoffer, kan blive afvist.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Hjemmesiden kan anvendes af alle uanset alder.
 • Have lyst til finde en eller flere at lave noget sammen med.
 • Patienten skal selv oprette sig på www.boblberg.dk
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Har lyst til at deltage i et frivilligt socialt tilbud.
 • De Frivilliges Hus er åbent for alle aldersgrupper og problemstillinger.
 • Borger skal selv henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Mand - fyldt 18 år.
 • Skal kunne bevæge sig udendørs i en time.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være efterlønner, førtidspensionist eller pensionist.
 • Borgeren kan selv henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Er imellem 15 og 30 år.
 • Har en autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Skal selv kunne transportere sig frem og tilbage.
 • Skal kunne være i samspil og aktivitet med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Have udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Selvstændigt kunne varetage sin personlige hygiejne og sikre/indtage kost.
 • Indgå i fællesskab med andre (gruppebaserede tilbud).
 • Ikke have et aktivt misbrug eller en udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Motiveret til at ændre vaner.
 • Kunne forstå og udtrykke sig på dansk.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan henvise