Ensomhed

Indsatser for forskellige målgrupper, som skal forebygge ensomhed og styrke livskvaliteten igennem råd, vejledning, aktiviteter og samvær med andre.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 12-26 år.
 • Udfordret mentalt og/eller socialt.
 • Forældre eller pårørende kan også benytte tilbuddet.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune eller Region Nordjylland.
 • Alle uanset alder, køn og problem.
 • Skal være i stand til at gennemføre en samtale.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Hjemmesiden kan anvendes af alle uanset alder.
 • Lyst til finde en eller flere at lave noget sammen med.
 • Patienten skal selv oprette sig på www.boblberg.dk
 • Lyst til at deltage i et frivilligt, socialt tilbud.
 • Udfordringer med ensomhed, afhængighed, misbrug, psykiske lidelser eller sygdom og handicap.
 • Børn, unge, familier, ældre samt etniske minoriteter,
 • Borger skal selv henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Mand - fyldt 18 år.
 • Skal kunne bevæge sig udendørs i en time.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Efterlønner, førtidspensionist eller pensionist.
 • Borgeren kan selv henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Imellem 15 og 30 år.
 • Have en autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Selv kunne transportere sig selv frem og tilbage.
 • Kunne være i samspil og aktivitet med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Selv kunne sørge for sin personlige hygiejne og selv indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre (gruppebaserede tilbud).
 • Ikke have et aktivt misbrug eller en udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Modtage førtidspension
 • Bo i Aalborg Kommune
 • I målgruppen for at modtage bostøtte
 • Være motiveret for forandring
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Modtager førtidspension eller bor på botilbud i Aalborg kommune
 • Lyst til at deltage i et frivilligt fællesskab
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Tilknyttet bostøttemedarbejder eller andet støttepersonel kan henvende sig