Hjerte-kar-sygdom

Sundhedstilbud med viden, træning og fokus på en øget mestringsevne til patienter i risiko for - eller med en hjerte-kar-sygdom.

 

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Iskæmisk hjerte-kar-sygdom.
 • Hjerteinsufficiens - funktionsniveau svarende til NYHA 1-3.
 • Stabil angina pectoris, men været indlagt grundet smerteanfald.
 • Klapopererede - konventionel kirurgi.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus skal henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Have eller tidligere have haft kræft, hjerte-kar-sygdom, diabetes, KOL, osteoporose eller gigt.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller på vej til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Tilbuddet oprettes i oplandsbyerne - primært Gandrup og Storvorde.
 • Fyldt 18 år
 • Have type 2-diabetes, hjerte-kar- eller lungesygdom.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus kan henvise