Hjerte-kar-sygdom

Sundhedstilbud med viden, træning og fokus på en øget mestringsevne til patienter i risiko for - eller med en hjerte-kar-sygdom.

 

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Iskæmisk hjerte-kar-sygdom.
 • Hjerteinsufficiens - funktionsniveau svarende til NYHA 1-3.
 • Stabil angina pectoris, men været indlagt grundet smerteanfald.
 • Klapopererede - konventionel kirurgi.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus skal henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Bo i en af de oplandsbyer, hvor tilbuddet finder sted.
 • Fyldt 18 år
 • Have type 2-diabetes, hjerte-kar- eller lungesygdom.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Du er, eller har været, ramt af kritisk sygdom som kræft, hjertekar sygdom, diabetes, KOL, osteoporose eller behandlingskrævende gigt.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Konstateret hjertesvigt ved EKKO (ultralydscanning) med resultatet EF ≤ 40.
 • Fuldt optitreret i medicin til den maksimalt tolerable dosis og stabil.
 • Patienter i NYHA kategorierne 2, 3 og 4 inkluderes.
 • Fast bopæl og læge i Region Nordjylland.
 • Patienten skal være motiveret for tilbuddet.
 • Kontaktbar på telefon eller mulighed for kommunikation via pårørende.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller på vej til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient skal søge ved Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Relevant diagnose, der peger i retning af åreforkalkning.
 • Comorbiditet, men den begrænsende faktor skal være gangdistancen grundet smerter forårsaget af åreforkalkning.
 • Ankel/armindeks målt til under 0,9 - måling skal maksimalt være 1 år gammel.
 • Smerter i læg (balle og lår) ved gang, som ophører, når patient står stille eller sidder ned.
 • Motiveret til et intensivt træningsforløb på gangbånd.
 • Skal kunne indgå på hold.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning