Hjerte-kar-sygdom

Sundhedstilbud med viden, træning og fokus på en øget mestringsevne til patienter i risiko for - eller med en hjerte-kar-sygdom.

 

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Iskæmisk hjerte-kar-sygdom.
 • Hjerteinsufficiens - funktionsniveau svarende til NYHA 1-3.
 • Stabil angina pectoris, men været indlagt grundet smerteanfald.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Have eller have haft kræft, hjerte-kar-sygdom, diabetes, KOL, osteoporose eller gigt.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • I høj risiko for at udvikle diabetes type-2 eller hjerte-kar-sygdom uden endnu at have det.
 • Foregår i Aalborg Øst og Gandrup.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning