Samråd for børn og unge

Samrådet behandler sager om børn og unge, som befinder sig i gråzonen mellem kommunale instanser og egentlig psykiatri. 

Samråd for børn og unge

Samrådet behandler sager om børn og unge, som befinder sig i gråzonen mellem kommunale instanser og egentlig psykiatri. Målet med en tværfaglig og tværsektoriel belysning er, at flere børn og unge får den rette hjælp, og på et tidligere tidspunkt. Samrådet kan ikke henvise direkte videre til Børne- og Ungdomspsykiatrien

  • Repræsentanter fra PPR (Skoleforvaltningen)
  • Repræsentant fra Børne psykologisk team (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen)
  • Repræsentant fra Socialforvaltning (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen)
  • Repræsentant for almen praksis - praksiskonsulent Mette Hertel
  • Special psykolog (visitator) BUP, klinik syd
  • Socialrådgiver, BUP, klinik syd


Læs mere om henvisning til samrådet