Telefonnumre

Akutte og centrale telefonnumre i Aalborg Kommune

Aalborg Kommunes telefonomstilling

 • (Hovednummer): 9931 3131

Psykisk og socialt

 • Den Sociale Døgnvagt (børn og unge) udenfor åbningstid (aften, nat og weekend): 9630 1448
 • Nattjenesten (psykisk sygdom): 7012 2111
 • Akutboliger (psykisk sygdom): 2335 6241
 • Psykiatrisk Skadestue: 9764 3700
 • Kriserådgivning (den sociale skadestue): 9812 3292
 • Reden Aalborg: 5375 3033
 • Krisecenter for kvinder, Aalborg: 9819 0666

Ældre

 • Myndighed, Kontaktcentret: 9982 5000
 • Hjemmeplejen Aalborg: 9982 4800
 • Koordinerende demenssygeplejerske: 9982 3510 kl. 9.00-12.30 på hverdage
 • Aalborg Sundhedscenter: 9931 3458 
 • Vagtcentralen: 9931 7207. Åben kl. 15.00-08.00 på hverdage samt weekend og helligdage for henvendelser om pludseligt opstået sygdom eller akut behov. (Er bemandet med erfarne sygeplejersker)
 • Akut:
  • Akuttilbud Aalborg: 9931 6923
  • Akut besøg (ved sygeplejerske) 9931 6921

Rusmidler

 • Hotline AA (Anonyme Alkoholikere): 7010 1224
 • Hotline NA (Narcotics Anonymous): 7020 0185 

Kørsel

 • Kørselskontoret (visiteret, kommunal kørsel): 9931 1980
 • Falck: 7010 2031

Politi og sygehus

 • Politigården i Aalborg: 9630 1448
 • Aalborg Sygehus: 9766.0000

Lægevagt

 • Lægevagten i Aalborg: 7015 0300