Underretning om børn og unge

Underretning ved mistanke om mistrivsel og overgreb på børn og unge

Kriterier

 • Børn og unge under 18 år.

Koncept

Lægen har skærpet underretningspligt efter Serviceloven, og skal altid underrette kommunen ved mistanke om:

 • Mistrivsel.
 • Ulovligt skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten.
 • Behov for særlig støtte.
 • Gravide med misbrugsproblemer.
 • Omsorgssvigt og manglende forældreevne.
 • Vold og overgreb.
 • Seksuelle overgreb.
 • Omskæring.

Underretning her og nu hverdage kl. 08-15 samt torsdage kl. 08-17

Ved mistanke om vold, seksuelle overgreb og groft omsorgssvigt skal lægen handle med det samme ved at kontakte en familiegruppe, som afgør, hvordan forældrene skal inddrages.

 • Familiegruppe Nord, telefon: 9931 3052.
 • Familiegruppe Øst, telefon: 9931 3581.
 • Familiegruppe Centrum, telefon: 9931 3333.
 • Familiegruppe Sydvest, telefon: 9931 3961.
 • Specialgruppen, telefon: 9931 2755.

Underretning her og nu hverdage kl. 15-08 samt torsdage kl. 17-08

 • Den Sociale Døgnvagt, telefon: 9630 1448.

Ikke-akut underretning

Underretningen kan gemmes som pdf. med henblik på at kopiere teksten til journalen.