Digital lægeattest om elever i reduceret skema

 Praktiserende læger kan nu kommunikere med skoler via en digital statusattest om dokumentation af reduceret fravær.

Digital lægeattest skal anvendes fra 1. april 2023 til  lægeerklæringer om elever i reduceret skema

Der er truffet aftale med Aalborg Kommune, om at der pr. 1. april 2023 skal anvendes digital lægeattest, når der er brug for lægeerklæringer til elever.

Alle skolesekretærer, der får brug for at kunne indhente lægeerklæringer 'til elever' digitalt, kan anvende portalen 'netforvaltning.sundhed.dk'  til det.

Gå til netforvaltning.sundhed.dk

Baggrund

Ifølge bekendtgørelsen om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (§12,3) er der behov for lægelig dokumentation, hvis en elev har behov for reduceret skema.

Reduceret skema er kun en mulighed lovgivningsmæssigt, hvis eleven enten er i en specialklasse eller modtager 9 ugentlige klokketimer specialpædagogisk bistand. Der ikke lovhjemmel til, at elever på almenområdet (som ikke modtager specialpædagogisk bistand) kan få et reduceret skema.

Skoler kan endvidere anmode om en lægeattest, hvis eleven har mere end 15 dages fravær, og der skal foranstaltes sygeundervisning.