Akut

Opholdstilbud som yder sygeplejefaglig udredning, behandling, rehabilitering og pleje eller psykisk førstehjælp og støtte døgnet rundt til patienter eller deres pårørende.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Over 18 år.
 • Behov for sygeplejefaglig vurdering.
 • Læge skal henvende sig telefonisk
 • Opholdstilladelse i Danmark.
 • Udsat for psykisk og/eller fysisk vold i nære relationer.
 • Må ikke være påvirket af rusmidler eller have et misbrug.
 • Kvinde skal selv henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune eller Region Nordjylland.
 • Alle uanset alder, køn og problem.
 • Kan gennemføre en samtale.
 • Læge kan henvende sig
 • Patient kan selv henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Samarbejdspartnere kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Over 18 år.
 • Somatisk sygdom.
 • Læge skal ringe til Akuttilbuddet
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Patienten har brug for ekstra omsorg og støtte i en kort periode.
 • Læge kan henvise telefonisk
 • Fagpersoner kan henvise telefonisk
 • Bopæl i Region Nordjylland (politikreds 1).
 • Været udsat for kriminalitet eller voldsomme ulykker som offer, vidne eller som pårørende.
 • Læge kan henvise
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Samarbejdspartnere kan henvende sig