Akuttilbud Aalborg

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Aalborg Kommune.
  • Over 18 år.
  • Somatisk sygdom.
Koncept ikon

Koncept

Akuttilbud Aalborg er et kommunedækkende tilbud, hvis formål er at forebygge indlæggelser til borgere med somatisk sygdom over 18 år.

Akuttilbud Aalborg yder sygeplejefaglig udredning, observation, pleje og behandling døgnet rundt.

Der er 10 akutpladser til patienter fra eget hjem og 13 akutpladser til patienter fra sygehus.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Du kan være her midlertidigt til observation, pleje og behandling, indtil der forhåbentlig er bedring i din helbredstilstand, og du kan komme hjem igen.
  • Du har ingen omkostninger i forbindelse med tilbuddet.
  • Du skal selv have din medicin, hjælpemidler, tøj og toiletsager med.
  • Akuttilbuddet kan kontaktes på telefon: 99 31 69 23, hvis du har spørgsmål.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge skal ringe til Akuttilbuddet

Læge skal ringe til Akuttilbuddet først og derefter sende en skriftlig henvisning til den kommunale akutfunktion.
Telefon: 99 31 69 23.


Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 23.03.2023.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Akuttilbuddet
Annebergvej 73, stuen
9000 Aalborg

Telefon: 99 31 69 23