Misbrugsbehandling ved psykisk funktionsnedsættelse

Kriterier ikon

Kriterier

  • Har et misbrug af rusmidler.
  • Er fyldt 18 år.
  • Derudover er det et kriterie, at borgeren har andre udfordringer, der gør, at vedkommende ikke kan profitere af et traditionelt rusmiddelbehandlingsforløb, såsom for eksempel kognitive vanskeligheder, psykiske lidelser eller komplekse sociale problemstillinger.
Koncept ikon

Koncept

Videnscenter for Afhjælpning af Misbrugsproblemer blandt Særlige Målgrupper (VAMIS) tilbyder individuelt tilrettelagt misbrugsbehandling til borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Vi starter altid med en grundig misbrugsudredning med henblik på at afdække misbruget samt de øvrige udfordringer, der kan have betydning for tilrettelæggelsen af behandlingen.

Det efterfølgende behandlingsforløb er tværfagligt og består til dels af tilpasset samtalebehandling efter kognitiv adfærdsterapeutisk metode og MI (Den Motiverende Samtale) kombineret med en eller flere terapier. Vi arbejder med psykomotorisk terapi ud fra vores misbrugsbehandlingskoncept, ligesom vi tilbyder supplerende musikterapi og psykologsamtaler, alt efter hvad den enkelte har behov for for at kunne foretage en forandring af sit misbrug. En del af behandlingen kan desuden bestå af rollespil, således borgeren samlet set lærer gennem både lytning og refleksion, social færdighedstræning, kropslige øvelser, musik og erfaringer.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • VAMiS er et tilbud til dig, der ønsker hjælp til dit misbrug. Du skal være villig til at tale om dit misbrug, men du behøver ikke på forhånd at have taget en beslutning om, hvad du ønsker dit mål med behandlingen skal være.
  • VAMiS er et tilbud til dig, der også har andre vanskeligheder, og som derfor har brug for et længerevarende, tilpasset forløb, hvor der kan tages hensyn til dine udfordringer.
  • Rusmiddelafsnittets Visitation kan henvise til VAMiS.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient kan henvende sig
  • Rusmiddelafsnittet skal henvise.

Rusmiddelsafsnittet
Badehusvej 1
9000 Aalborg
Telefon: 9931 7765 

Book tid til en uforpligtende samtale digitalt eller telefonisk:

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 23.03.2023.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Videnscenter for Afhjælpning af Misbrugsproblemer blandt Særlige Målgrupper (VAMIS)
Dag Hammarskjoldsgade 3
9000 Aalborg
Tlf.: 50 93 34 22