Arbejdsliv

Indsatser til voksne i den erhvervsaktive alder, som oplever problemstillinger relateret til deres arbejdsliv.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Helbredsmæssige problemer.
 • Kommune kan kontakte lægen telefonisk eller via korrespondancemodulet Netforvaltning Sundhed
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Være i arbejde, fleksjob, virksomhedspraktik eller løntilskud.
 • Varig funktionsnedsættelse.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Studere, arbejde eller være ledig.
 • Indsatsen er nødvendig for at kunne fastholde job eller gennemføre uddannelse.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • I arbejde, løntilskud, fleksjob eller ledig.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Ondt i ryggen i mindst 4 uger.
 • Omfatter borgere, som ikke er sygemeldte eller borgere, som er sygemeldt af kortere varighed.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Sygemeldt i sygedagpengesystemet i mindst 4 uger.
 • Sygedagpengehus skal henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Have en lægefaglig diagnosticeret hjernerystelse.
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Læge kan kontakte koordinator telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Beskæftigelses- og studieaktører kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Der har været slag i hovedet indenfor de sidste 3 måneder.
 • Diagnosen "hjernerystelse" skal være stillet.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehuse kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Voksne i den erhvervsdygtige alder (18-67 år) med følger efter en erhvervet hjerneskade.
 • Pårørende.
 • Læge kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Sygehus kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Over 18 år
 • Motiveret for beskæftigelse.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Arbejder om natten.
 • Behøver ikke at være bosat i Aalborg Kommune.
 • Arbejdsgiver skal henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Modtage førtidspension.
 • Læge kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Pårørende kan henvende sig
 • Støttepersoner kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Patient skal selv tilmelde sig