Arbejdsliv

Indsatser til voksne i den erhvervsaktive alder, som oplever problemstillinger relateret til deres arbejdsliv.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune
 • Helbredsmæssige problemer
 • Kommunal medarbejder kan henvende sig telefonisk til lægen
 • Kommunal medarbejder kan sende forslag i korrespondancemodulet Netforvaltning Sundhed, og derpå følge op.
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Borgere i arbejde - fleksjob, virksomhedspraktik og løntilskud.
 • Have en varig funktionsnedsættelse (fysisk eller psykisk), der er en barriere i forhold til job.
 • Funktionsnedsættelsen skal være foreneligt med arbejdets karakter.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år
 • Modtage førtidspension.
 • Læge kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus, sygedagpengehus, m.fl. kan henvise
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være i arbejde, studerende eller ledig i gang med fx virksomhedspraktik.
 • Indsatsen skal være nødvendig for, at borgeren kan fastholdes i eller gennemføre job eller uddannelse.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være i arbejde, løntilskud, fleksjob eller ledig og i forløb ved Jobcentret.
 • Hjælpemidlet skal være nødvendigt for at borger kan gennemføre tilbuddet eller blive fastholdt i arbejdet.
 • Hjælpemidlet skal ligge ud over det, arbejdsgiver forventes at sørge for.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Have haft ondt i ryggen i mindst 4 uger.
 • Omfatter borgere, som ikke er sygemeldte eller borgere, som er sygemeldt af kortere varighed.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Arbejder om natten.
 • Behøver ikke at være bosat i Aalborg Kommune
 • Patienten skal henvises af egen arbejdsgiver
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Sygemeldt i sygedagpengesystemet i mindst 4 uger.
 • Være over 18 år.
 • Jobcenter skal henvise
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Voksne med følger efter en erhvervet hjerneskade.
 • Primært erhvervsaktive.
 • Pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Have lette til moderate følger efter en erhvervet hjerneskade.
 • Være mellem 18 og 65 år.
 • Motiveret for at indgå i meningsfuld beskæftigelse.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Kan i nogle tilfælde blive visiteret til tilbuddene.
 • Patient skal selv tilmelde sig