Arbejdsliv

Indsatser til voksne i den erhvervsaktive alder, som oplever problemstillinger relateret til deres arbejdsliv.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Helbredsmæssige problemer.
 • Kommunal medarbejder kan kontakte lægen telefonisk
 • Kommunal medarbejder kan anvende korrespondancemodulet Netforvaltning Sundhed
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • I arbejde, fleksjob, virksomhedspraktik eller løntilskud.
 • Varig funktionsnedsættelse, der er en barriere i forhold til job.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • I arbejde, studere eller være ledig og fx i gang med virksomhedspraktik.
 • Indsatsen skal være nødvendig for, at borgeren kan fastholdes i eller gennemføre job eller uddannelse.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Være i arbejde, løntilskud, fleksjob, eller være ledig og i forløb ved Jobcentret.
 • Patient skal selv henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Ondt i ryggen i mindst 4 uger.
 • Omfatter borgere, som ikke er sygemeldte eller borgere, som er sygemeldt af kortere varighed.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Sygemeldt i sygedagpengesystemet i mindst 4 uger.
 • Over 18 år.
 • Jobcenter skal henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Der har været slag på hovedet.
 • Diagnosen Hjernerystelse skal være stillet.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehuse kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Voksne med følger efter en erhvervet hjerneskade.
 • Primært erhvervsaktive.
 • Pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Følger efter en erhvervet hjerneskade (lette til moderate).
 • Mellem 18 og 65 år.
 • Motiveret for at indgå i meningsfuld beskæftigelse.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Arbejder om natten.
 • Behøver ikke at være bosat i Aalborg Kommune
 • Patienten skal henvises af egen arbejdsgiver
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Modtage førtidspension.
 • Læge kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Sygehus, sygedagpengehus, m.fl. kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Kan i nogle tilfælde blive visiteret til tilbuddene.
 • Patient skal selv tilmelde sig