Personlig assistance på arbejdspladsen

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • I arbejde, fleksjob, virksomhedspraktik eller løntilskud.
 • Varig funktionsnedsættelse.
Koncept ikon

Koncept

Personlig assistance tilbydes ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende med en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Den personlige assistent støtter borgeren i de arbejdsfunktioner, som vedkommende ikke selv kan udføre på grund af sit handicap.

Borgeren kan også få bevilget personlig assistance til efter- og videreuddannelse, men kun hvis borgeren ikke er berettiget til specialpædagogisk støtte.

Tegnsprogstolkning kan også bevilges via denne ordning.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du kan få personlig assistance til de arbejdsfunktioner, som du på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan udføre.
 • Assistancen kan bestå af praktisk bistand, tolkning eller personlig støtte.
 • Den personlige assistent kan være en person, der er ansat eller skal ansættes i virksomheden, eller det kan være virksomhedens indehaver.
 • Jobcentret fastsætter timeantallet efter en drøftelse med dig og arbejdsgiveren. Der kan som hovedregel højest bevilges 20 timers støtte om ugen.
 • Hvis du har en sag i sygedagpengehuset skal du kontakte din rådgiver der for at høre mere om tilbuddet.
 • For alle øvrige skal ergoterapeuterne i Job- og Aktivhuset kontaktes.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient skal selv henvende sig

Job- og Aktivhuset
John F. Kennedys Plads 1B, 4.sal
9000 Aalborg

Ergoterapeut
Judith Frederiksen
Telefon: 25 20 52 16

Ergoterapeut
Naja Rosenmejer
Telefon: 25 19 90 86

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 23.03.2023.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Sted ikon

Sted

Arbejdspladsen.

Relaterede indsatser