Balance

Indsatser der har til formål at forbedre balancen og herved forebygge fald samt øge aktivitets- og deltagelsesniveauet i dagligdagen.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Opfylde kriterierne for vedligeholdende træning eller have en genoptræningsplan.
 • Faldende funktionsniveau og dermed øget risiko for fald.
 • Kunne deltage i holdtræning og fælles undervisning.
 • Kunne gå med - eller uden - hjælpemiddel.
 • Selvstændigt kunne klare toiletbesøg.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Diagnosticeret med en central eller perifer vestibulær dysfunktion.
 • At patienten, som følge af svimmelhed og/eller nedsat balance, har besvær med at udføre hverdagsaktiviteter og oplever en forringet livskvalitet.
 • Motiveret for træning.
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller skal til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Kognitivt velfungerende og ikke lide af senhjerneskade, schlerose eller parkinson.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtager eller er i risiko for i nær fremtid at skulle modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Ved døgnophold skal borgeren kunne klare sig selv om natten.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret (for bevilling)
 • Pårørende kan henvende sig
 • Kommune kan henvise