Balance

Indsatser der har til formål at forbedre balancen og herved forebygge fald samt øge aktivitets- og deltagelsesniveauet i dagligdagen.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Opfylde kriterierne for vedligeholdende træning.
 • Faldende funktionsniveau, som medfører øget risiko for fald.
 • Kunne deltage i holdtræning og fælles undervisning.
 • Kunne gå med - eller uden - hjælpemiddel.
 • Selvstændigt kunne klare toiletbesøg.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Diagnosticeret med en central eller perifer vestibulær dysfunktion.
 • At patienten, som følge af svimmelhed og/eller nedsat balance, har besvær med at udføre hverdagsaktiviteter og oplever en forringet livskvalitet.
 • Være motiveret for træning.
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Sygehus kan sende korrespondance