Hjernerystelse rehabilitering

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Der har været slag på hovedet.
 • Diagnosen Hjernerystelse skal være stillet.
Koncept ikon

Koncept

Rehabiliteringen består af gruppeundervisning, individuel rehabilitering og tværfaglig udredning.
Tilbuddet er målrettet:

 • Patienter, der for nylig (2 uger op til 6 måneder) har pådraget sig en hjernerystelse og
 • Patienter med længerevarende følger efter hjernerystelse.

"For nyligt" er som udgangspunkt fra 2 uger og op til 6 måneder. Det er dog altid efter en individuel, konkret vurdering, hvilket forløb der tilbydes.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Rehabiliteringens varighed er individuel alt efter behov og indsats.
 • Hvis du for nylig har pådraget dig en hjernerystelse, vil en kortere gruppebaseret undervisning ofte være relevant.
 • Hvis du har længerevarende følger, vil en tværfaglig udredning eller et individuelt tilrettelagt forløb ofte være relevant.
 • Der vil ofte være tværfaglige indsatser fx neuropsykolog, fysioterapeut og ergoterapeut.
 • Der vil ofte være samarbejde med jobcentret, hvis du er sygemeldt.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehuse kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig

Hjernerystelsesenheden på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
Borgmester Jørgensens Vej 2B
9000 Aalborg
Telefon: 9982 5440 (hovednummer) eller 9982 5454 (socialrådgiver Lene Bech).

Der er fri henvendelsesret med anmodning om at få vurderet sagen og muligt rehabiliteringsbehov.

 

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 01.05.2020.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.

Hjernerystelsesenheden på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland er bevilgende myndighed – dvs. efter henvendelse skal der ske en visitation med vurdering af bevillingsmulighed.

Transport ikon

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Hjernerystelsesenheden på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
Borgmester Jørgensens Vej 2B
9000 Aalborg