Bevægeapparat

Indsatser relateret til faldende funktionsniveau grundet problemstillinger, der er relateret til knogler, led, sener og muskler.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0-6 år.
 • Problemer med dagligdagsaktiviteter og/eller social interaktion med andre børn.
 • Brug for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Behov for genoptræning efter plan fra sygehus.
 • Læge kan henvise med sikker mail (Virk.dk)
 • Sundhedsplejerske, pædagog og dagplejer kan henvende sig telefonisk
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Dagligdags aktiviteter er svære at deltage i på tilfredsstillende måde sammen med andre.
 • Behov for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Behov for genoptræning efter plan fra sygehus.
 • Forældre kan henvende sig i den telefoniske rådgivning
 • Skolesundhedsplejerske kan henvende sig
 • Pædagog og dagplejer/dagplejepædagog kan henvende sig
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Ondt i ryggen i mindst 4 uger.
 • Omfatter borgere, som ikke er sygemeldte eller borgere, som er sygemeldt af kortere varighed.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Sygemeldt i sygedagpengesystemet i mindst 4 uger.
 • Sygedagpengehus skal henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Kroniske smerter i mere end 3-6 måneder.
 • Smerter er forstyrrende for hverdagen.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Opfylde kriterier for vedligeholdende træning.
 • Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Behov for en individuel tilrettelagt træningsindsats for at kunne klare sig selv i egen bolig med hensyn til personlig pleje og praktiske opgaver.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Symptomer fra knæ eller hofte.
 • Forstå og udtrykke sig på dansk. (Der kan om nødvendigt rekvireres tolk ved individuelle forløb).
 • Læge kan sende en korrespondance
 • Patient kan søge ved Kontaktcentret
 • Sygehus kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Opfylde de generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi.
 • Tilhøre én af de definerede målgrupper.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Opfylde kriterierne for vedligeholdende træning.
 • Faldende funktionsniveau og dermed øget risiko for fald.
 • Kunne deltage i holdtræning og fælles undervisning.
 • Kunne gå med - eller uden - hjælpemiddel.
 • Selvstændigt kunne klare toiletbesøg.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • I risiko for at udvikle behov eller få mere behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Behov for en individuel træningsindsats for at vedligeholde færdigheder i dagligdagen i forhold til personlige og praktiske opgaver i egen bolig.
 • Motiveret for træning.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Midlertidigt funktionstab som følge af ulykke eller sygdom, hvor patienten ikke har været indlagt, i ambulant behandling eller på skadestue (for eksempel sengeleje på grund af influenza eller fald uden brud).
 • I risiko for at udvikle behov eller få øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Brug for en individuel træningsindsats for at vedligeholde færdigheder i dagligdagen i forhold til personlige og praktiske opgaver i egen bolig.
 • Motiveret for træning.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Modtage eller være i risiko for i nær fremtid at skulle modtage hjælp fra kommunen.
 • Motiveret for at ændre vaner eller kunne klare sig selv i hverdagen.
 • Skulle kunne klare sig selv om natten ved døgnophold.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan henvise
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Behov for hjælp eller øget behov for hjælp til hjemmepleje eller rengøring.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Enten have fået konstateret osteoporose via DXA scanning eller
 • have haft et sammenfald, en lavenergifraktur på columna eller en hoftenær lavenergifraktur, men DXA har kun kunnet påvise osteopeni.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Der har været slag i hovedet indenfor de sidste 3 måneder.
 • Diagnosen "hjernerystelse" skal være stillet.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehuse kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Har haft lænde-/rygsmerter i mere end 3 måneder, som påvirker daglige aktiviteter.
 • Lav sundhedskompetence.
 • Kan være udfordret på grund af multisygdom.
 • Kan være udfordret sprogligt, eller have tab af fysisk, mental eller social funktionsevne.
 • Kan have lav/ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Skal kunne indgå på hold og følge undervisning på dansk.
 • Er motiveret.
 • Læge skal henvise via kommunehenvisning