Bevægeapparat

Indsatser relateret til faldende funktionsniveau grundet problemstillinger, der er relateret til knogler, led, sener og muskler.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn, der har problemer med at deltage i dagligdagens aktiviteter og/eller social interaktion på tilfredsstillende måde sammen med andre børn.
 • Børn med behov for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Børn, der har behov for genoptræning efter en genoptræningsplan fra sygehus.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Sundhedsplejerske, pædagog og dagplejer/dagplejepædagog kan henvende sig
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge der har problemer med at deltage i dagligdagens aktiviteter på tilfredsstillende måde sammen med andre.
 • Børn og unge med behov for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Børn og unge der har behov for genoptræning efter genoptræningsplan fra sygehus.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejerske, pædagog og dagplejer/dagplejepædagog kan henvende sig
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Have haft ondt i ryggen i mindst 4 uger.
 • Omfatter borgere, som ikke er sygemeldte eller borgere, som er sygemeldt af kortere varighed.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Kommune kan sende korrespondance
 • Sygehus kan sende korrespondance
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Sygemeldt i sygedagpengesystemet i mindst 4 uger.
 • Være over 18 år.
 • Jobcenter skal henvise
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Kroniske smerter i mere end 3-6 måneder.
 • Intensiteten af smerter er forstyrrende for hverdagen.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Patient kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise
 • Kommune kan henvise
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være fyldt 18 år.
 • Opfylde kriterierne for vedligeholdende træning.
 • Have nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Have behov for en individuelt tilrettelagt træningsindsats for at kunne klare sig selv i egen bolig med hensyn til personlig pleje og praktiske opgaver.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Symptomer fra enten knæ eller hofte.
 • Kunne forstå og udtrykke sig på dansk.
 • Læge kan sende en korrespondance (kommunen laver vurdering og visitation)
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret (modtager ansøgninger til visitationen).
 • Sygehus kan henvise via sul §140 Genoptræningsplan.
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Opfylder de generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi.
 • Bosat på plejehjem.
 • Svære fysiske handicaps og tilknyttet botilbuddene primært på Gl. Kongevej, Vikingevej, Syrenbakken og Aalborg for døve.
 • Erhvervet hjerneskade og har haft et kommunalt genoptræningsforløb med ”rehabilitering i eget hjem”.
 • Kan ikke benytte et tilbud i praksis, hvilket primært er patienter i kørestol, hvor lift eller andet specialudstyr er nødvendig.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Opfylde kriterierne for vedligeholdende træning.
 • Faldende funktionsniveau, som medfører øget risiko for fald.
 • Kunne deltage i holdtræning og fælles undervisning.
 • Kunne gå med - eller uden - hjælpemiddel.
 • Selvstændigt kunne klare toiletbesøg.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Have nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 • Brug for en individuel træningsindsats for at vedligeholde færdigheder i dagligdagen i forhold til personlige og praktiske opgaver i egen bolig.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Være motiveret for træning.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Midlertidigt funktionstab som følge af ulykke eller sygdom, hvor patienten ikke har været indlagt, i ambulant behandling eller på skadestue (fx sengeleje pga. influenza eller fald uden brud).
 • Brug for en individuel træningsindsats for at vedligeholde færdigheder i dagligdagen i forhold til personlige og praktiske opgaver i egen bolig.
 • I risiko for at udvikle et behov eller et øget behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.
 • Være motiveret for træning.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Være kognitivt velfungerende.
 • Må ikke have senhjerneskade, sclerose eller parkinson.
 • Modtager eller skal til at modtage hjælp fra kommunen.
 • Være motiveret.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Behov for hjælp eller øget behov for hjælp til hjemmepleje eller rengøring.
 • Læge kan sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Kontaktcentret
 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Have fået konstateret osteoporose via DEXA scanning.
 • Osteoporose er en særlig aftale, og derfor undtaget fra visitation.
 • Læge skal sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig