Træning af børn 0-6 år

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 0-6 år.
 • Problemer med dagligdagsaktiviteter og/eller social interaktion med andre børn.
 • Brug for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Behov for genoptræning efter plan fra sygehus.
Koncept ikon

Koncept

 • Børn 0 - 6 år

Hvis barnet har forsinkelser eller forstyrrelser i den motoriske eller sansemotoriske udvikling i en sådan grad, at der er brug for en ergo- eller fysioterapeut, skal forældrene tale med den nærmeste fagperson. Det kan være en sundhedsplejerske, dagplejer eller en pædagog i barnets pasningstilbud. 

Herefter kontakter fagpersonen en ergo-/fysioterapeut i PPR, der har forskellige indsatser, hvor både forældre og fagpersonen bliver inddraget.

 • Børn 0 – 6 år med genoptræningsplan fra sygehuset

Læger på Aalborg Universitetshospital laver en genoptræningsplan, der sendes elektronisk til Aalborg Kommune.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Har dit 0-6-årige barn problemer med dagligdags aktiviteter og/eller social interaktion med andre børn, kan ergo-/fysioterapeuter i PPR tilbyde en indsats.
 • Barnet skal henvises af fagperson eksempelvis sundhedsplejerske, dagplejer/dagplejepædagog eller pædagog.
 • Det enkelte tilbud tilpasses barnets behov og vil altid inddrage forældre og fagpersoner med henblik på at finde meningsfulde aktiviteter, der skaber udvikling for barnet.
 • Indsatsen kan bestå af råd og vejledning til forældre og fagpersoner, undersøgelser, udredning eller træning i små grupper eller individuelt.
 • Har barnet brug for en længerevarende eller vedligeholdende indsats, vil der i samarbejde med forældre, nære fagpersoner og ergo-/fysioterapeuter i PPR blive lavet en ansøgning.
 • Forældre til børn med en genoptræningsplan fra sygehuset bliver kontaktet før opstart, når planen er modtaget fra sygehuset.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan henvise med sikker mail (Virk.dk)
 • Sundhedsplejerske, pædagog og dagplejer kan henvende sig telefonisk
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan

Sikker mail til Virk.dk
Læge kan henvise med sikker mail (Virk.dk) til Børn og Unges fælles postkasse.

Læge kan henvende sig telefonisk.

Ergo-/fysioterapeuter ved PPR

 • Telefon: 99 31 28 93
 • Telefontid: Mandag - torsdag 8.00 - 9.00.
Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 24.08.2023.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

PPR´s ergo-/fysioterapeuter
Lerumbakken 11A
9400 Nørresundby