Træning af børn 0- 6 år

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bosat i Aalborg Kommune.
 • Børn, der har problemer med at deltage i dagligdagens aktiviteter og/eller social interaktion på tilfredsstillende måde sammen med andre børn.
 • Børn med behov for længerevarende eller vedligeholdende træning.
 • Børn, der har behov for genoptræning efter en genoptræningsplan fra sygehus.
Koncept ikon

Koncept

Børn 0 - 6 år:

Hvis barnet har forsinkelser eller forstyrrelser i den motoriske eller sansemotoriske udvikling i en sådan grad, at der er brug for en ergo- eller fysioterapeut, skal forældrene tale med den fagperson, som er nærmest deres barn. Det kan være en sundhedsplejerske, dagplejer eller pædagog i barnets pasningstilbud. Efter denne drøftelse kan de kontakte Børneterapeutisk Team, der har forskellige indsatser, hvor både forældre og den henvisende fagperson vil blive inddraget.

Børn 0 – 6 år med genoptræningsplan fra sygehuset:

Læger på Aalborg Universitetshospital udfærdiger en genoptræningsplan, som sendes elektronisk til Aalborg Kommune.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Barnet henvises via kontakt til en fagperson fx sundhedsplejerske, dagplejer/dagplejepædagog eller pædagog.
 • Det enkelte tilbud tilpasses barnets behov og vil altid inddrage forældre og fagpersoner med henblik på sammen at finde meningsfulde aktiviteter, der skaber udvikling for barnet.
 • Indsatsen kan bestå af råd/vejledning til forældre og fagpersoner, undersøgelser, udredning eller træning i små grupper, på hold eller individuelt.
 • Har barnet brug for en længerevarende eller vedligeholdende indsats, vil der i samarbejde mellem forældre, de nære fagpersoner og Børneterapeutisk Team blive lavet en ansøgning hertil.
 • Børn med genoptræningsplan. Planen udfærdiges på hospitalet og sendes til kommunen, hvorefter forældrene bliver kontaktet for opstart.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Sundhedsplejerske, pædagog og dagplejer/dagplejepædagog kan henvende sig
 • Sygehus kan sende en genoptræningsplan
Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 01.10.2019.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Børneterapeutisk Team
Lerumbakken 11a
9400 Nørresundby