Psykologbehandling til unge fra familier med misbrug

Kriterier ikon

Kriterier

  • Bor i Aalborg Kommune
  • Unge mellem 16-24 år
  • Er opvokset i familie med misbrugsproblematikker
Koncept ikon

Koncept

Terapeutisk forløb på 10-12 samtaler hos autoriseret psykolog.
Tilbuddet er målrettet unge op til og med 24 år, som ønsker hjælp til at håndtere de udfordringer, der kan opstå ved at vokse op i hjem med rusmiddelproblematikker.
Forløbet er individuelt tilrettelagt.
Metoder og intensitet afhænger af den unges behov.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Du kan få psykologisk behandling til og med 24 år, hvis du er vokset op i en familie med problemer med misbrug
  • Du kan få individuelle samtaler med en psykolog
  • Du kan selv kontakte Rusmiddelafsnittet og få tid til en samtale, hvor du kan høre mere om tilbuddet
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient kan henvende sig
Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
  • Sidst opdateret den 17.04.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Rusmiddelafsnittet
Sofiendalsvej 7
9200 Aalborg

Telefon: 99 31 57 40

For at høre mere om tilbuddet kontakt psykolog Louise Ribe på 25 20 61 82.