Psykisk sårbar og sindslidende børn og unge

Sociale tilbud som akutboliger, dagtilbud og misbrugsbehandling til sindslidende og psykisk sårbare børn og unge.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familie med børn under 18 år.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Børn fra skolestart til 13 år.
 • Adfærds- og/eller følelsesmæssige problemer gennem længere tid.
 • Psykiatriske problemstillinger kan være tilknyttet.
 • Mistrivsel, der ikke kan forklares med forældrenes kompetencer eller sociale belastninger.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • Sundhedsplejersken kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Familier med børn i folkeskolen.
 • Børn og unge i mistrivsel.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Forældre kan henvende sig
 • 12-25 år.
 • Udfordret mentalt og/eller socialt.
 • Forældre eller pårørende kan også benytte tilbuddet.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge under 18 år.
 • Forældre skal give skriftligt samtykke.
 • Læge kan henvise via kommunehenvisning
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • 15-30 år.
 • Have en autismespektrumforstyrrelse eller lignende.
 • Skal kunne være i samspil og aktiviteter med andre.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Forældre til barn 0-17 år.
 • Nydiagnosticeret barn med en varig funktionsnedsættelse.
 • Forældre har ikke tidligere haft kontakt til Aalborg Kommune vedrørende barnets handicap.
 • Forældre skal henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn op til 13 år.
 • Udsat for fysiske eller seksuelle overgreb eller traumatiseret efter omsorgssvigt.
 • Skal være sikret mod yderligere overgreb.
 • Forældre/omsorgsperson skal henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune
 • Forældre med børn i alderen 2 – 12 år, der har et handicap relateret til forsinket udvikling samt kommunikative og sociale udfordringer.
 • Forældre kan kontakte Børne- og Ungerådgivningen telefonisk.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Forældre til børn (0-18 år) med en vedvarende og indgribende funktionsnedsættelse.
 • Rådgivere i Specialgruppen og Familiegruppen kan henvise.
 • Er gravid og har bekymringer eller udfordringer
 • Har et barn mellem 0 og 12 år, som har udfordringer eller ikke trives
 • Har et barn mellem 0 og 18 år, der lige har fået en diagnose
 • Har et barn mellem 0 og 18 år med en diagnose, hvor du ikke tidligere har haft kontakt til Aalborg Kommune
 • Patient kan henvende sig
 • Forældre skal henvende sig