Samråd for Børn og Unge

Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Børn og unge under 18 år.
 • Forældre skal give samtykke.
Koncept ikon

Koncept

Samråd for Børn og Unge giver de praktiserende læger en kanal til at kommunikere med kommunen om børn og unge, som befinder sig i gråzonen mellem kommunale instanser og egentlig psykiatri. Der er ofte tale om både sociale og psykiatriske problemstillinger. Målet er, at flere børn og unge får den rette hjælp på et tidligere tidspunkt.

Det drejer sig også om de børn og unge, hvor mistanken retter sig mod udviklingsforstyrrelser (autisme) og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD), og hvor tværfaglig belysning er nødvendig.

Endelig kan det også være primært socialbetingede problematikker, hvor man kan hjælpe svage familier ved at indlede samarbejde med kommunen.

Samråd for Børn og Unge har ikke mulighed for at foretage en eventuel videre henvisning direkte til Børne- og Ungdomspsykiatrien, da henvisning stadig skal foretages af rette instans eksempelvis praktiserende læge.

Samråd for Børn og Unge består af:

 • Repræsentant fra PPR, Aalborg Kommune 
 • Repræsentant fra Børnepsykologisk Team i Aalborg Kommune 
 • Repræsentant fra Familiegruppe i Aalborg Kommune 
 • Repræsentant for almen lægepraksis 
 • Specialpsykolog fra Børne- og Ungdomspsykiatrien
 • Socialrådgiver, Børne- og Ungepsykiatrien

Ved henvisning skal forældremyndighedsindehaver give mundtlig accept, og den praktiserende læge skal beskrive:

 • Hvad ønskes der hjælp til? (Problematik og ændringer i adfærd)
 • Barnets sociale forhold (netværk og familie, sygdom, misbrug)
 • Barnets udvikling (fysisk og psykisk)
 • Barnets daglige gang i institution/skole (kendskab til mistrivsel)

Der skal stadig laves en underretning ved mistanke om omsorgssvigt af et barn eller en ung.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Målet med denne indsats er, at flere børn og unge får den rette hjælp så tidligt som muligt.
 • Inden mødet skal I som forældre give samtykke til, at jeres barns sag må drøftes.s. Forældre får besked herom via digital post fra sekretær i Samråd for Børn og Unge.
 • Når samrådet har drøftet sagen, sendes der en anbefaling via digital post fra Samråd for Børn og Unge til både forældre, henvisende læge og evt. tilknyttet rådgiver. Det skal understreges, at der er tale om en anbefaling, og I er derfor ikke forpligtet til at følge Samrådets konklusion.
 • Samrådets medlemmer har tavshedspligt.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kan henvise med sygehushenvisning
 • Børnelæge kan henvise med sygehushenvisning

Sygehushenvisning skal have overskriften ”Samråd for Børn og Unge”.

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 15.09.2022.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter tilbud om tolkebistand.