Psykiatriens Hus

Kriterier ikon

Kriterier

 • Voksne over 18 år.
 • Modtager hjælp fra både Aalborg Kommune og behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland.
 • Voksne der kæmper med psykisk sårbarhed eller sygdom.
 • Bor i Aalborg Kommune.
Koncept ikon

Koncept

Psykiatriens Hus er et samarbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune, der skal være med til at skabe bedre sammenhæng i mere komplekse patientforløb.

Psykiatriens Hus indeholder:

 • Visiterede tilbud for henviste patienter 
 • Åbne tilbud for borgere, der kæmper med psykisk sårbarhed eller sygdom, og som har brug for hjælp til at få overblik over relevante tilbud i kommunen eller til at navigere i eget forløb.

Der findes desuden åben rådgivning hos en peermedarbejder, som kan benyttes af både patienter og pårørende samt mulighed for at få råd og vejledning af medarbejdere fra Ydelsescentret, Rusmiddelafsnittet og Voksenvisitationen i Aalborg Kommune.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du kan få rådgivning hos en peermedarbejder om det, der fylder hos dig. En peermedarbejder er en person, der selv har patienterfaring fra Psykiatrien, og som er uddannet til at bruge egne levede erfaringer til at støtte mennesker, der er ramt af psykisk sygdom.
 • Du kan deltage i åbne tilbud i Psykiatriens Hus (se mere på hjemmesiden)
 • Pårørende kan også benytte de åbne tilbud i Psykiatriens Hus.
 • Der findes visiterede tilbud for patienter, der er henvist fra Psykiatrisk Sygehus.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise

Se en oversigt over aktiviteter i huset og tilmeld dig på psykiatrienshus.aalborg.dk

Udskriv information til patient ikon

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten
 • Sidst opdateret den 16.02.2024.
Pris ikon

Pris

Indsatsen er gratis for borgere i Aalborg Kommune.
Transport ikon

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Indsatsen omfatter ikke tilbud om tolkebistand.
Sted ikon

Sted

Psykiatriens Hus
Saxogade 14B
9000 Aalborg
Telefon 21 25 30 67