Psykisk sårbare og sindslidende voksne

Sociale tilbud som akutboliger, dagtilbud og misbrugsbehandling til sindslidende og psykisk sårbare.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Svært sindslidende med komplekse problemstillinger.
 • Isoleret og ensom.
 • Misbrugsproblemer.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Lettere udviklingshandicaps.
 • Selv sørge for sin personlige hygiejne og selv kunne indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre.
 • Ikke have et aktivt misbrug eller udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Være mellem 18 år og op til folkepensionsalderen.
 • Har fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Har et misbrug af rusmidler.
 • Er fyldt 18 år.
 • Derudover er det et kriterie, at borgeren har andre udfordringer, der gør, at vedkommende ikke kan profitere af et traditionelt rusmiddelbehandlingsforløb, såsom for eksempel kognitive vanskeligheder, psykiske lidelser eller komplekse sociale problemstillinger.
 • Patient kan henvende sig
 • Rusmiddelafsnittet skal henvise.