Psykisk sårbare og sindslidende voksne

Sociale tilbud som akutboliger, dagtilbud og misbrugsbehandling til sindslidende og psykisk sårbare.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Svært sindslidende med komplekse problemstillinger.
 • Isoleret og ensom.
 • Misbrugsproblemer.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Lettere udviklingshandicaps.
 • Selv sørge for sin personlige hygiejne og selv kunne indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre.
 • Ikke have et aktivt misbrug eller udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Fra 18 år og op til folkepensionsalderen.
 • Have fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Misbrug af rusmidler.
 • Psykiske funktionsnedsættelse.
 • Fyldt 18 år.
 • Rusmiddelafsnittet skal henvise
 • Voksne over 18 år.
 • Modtager hjælp fra både Aalborg Kommune og behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland.
 • Voksne der kæmper med psykisk sårbarhed eller sygdom.
 • Bor i Aalborg Kommune.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Sygehus kan henvise