Psykisk sårbare og sindslidende voksne

Sociale tilbud som akutboliger, dagtilbud og misbrugsbehandling til sindslidende og psykisk sårbare.

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Svært sindslidende med komplekse problemstillinger.
 • Isoleret og ensom.
 • Misbrugsproblemer.
 • Læge kan henvende sig telefonisk
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Udviklingshæmning i større eller mindre grad.
 • Lettere udviklingshandicaps.
 • Selv sørge for sin personlige hygiejne og selv kunne indtage mad.
 • Indgå i fællesskab med andre.
 • Ikke have et aktivt misbrug eller udadreagerende adfærd.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • FREMDRIFT er for borgere med nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne eller risiko for at udvikle nedsat funktionsevne.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Patient kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Fyldt 18 år.
 • Psykisk sårbar eller sindslidende.
 • Patient skal selv tilmelde sig
 • Har et misbrug af rusmidler.
 • Er fyldt 18 år.
 • Derudover er det et kriterie, at borgeren har andre udfordringer såsom f.eks. kognitive vanskeligheder, psykiske lidelser eller komplekse sociale problemstillinger.
 • Patient kan henvende sig
 • Rusmiddelafsnittet skal henvise.
 • Bo i Aalborg Kommune.
 • Betydelig og varig, nedsat funktionsevne.
 • Behov for omfattende sygeplejefaglig eller pædagogisk bistand.
 • Bo i kommunal eller regional boform eller almen ældrebolig.
 • Pædagog og støttepersoner kan henvise
 • Sygeplejerske kan henvise